Unicef reagerer på norsk praksis for overgrepsutsatte barn

– Situasjonen ved Barnehusene er alvorlig, sier Unicef. Politidirektoratet varsler økt fokus på avhør, og lover ikke mer ressurser til oppfølging av barna.

Avhørsrom Statens barnehus Stavanger

AVHØRSROM: Her avhøres barna på Barnehuset i Stavanger. Men psykologene, barnevernspedagogene og vernepleierne ved Barnehusene får stadig mindre tid til å følge opp barna.

Foto: Anders Fehn

Kristin Konglevoll Fjell

BEKYMRET: – Barna får ikke like mye behandling som vi kanskje tenker at de trenger, sier Kristin Konglevoll Fjell, barnehus-leder i Bergen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Onsdag fortalte NRK at ledergruppen for Statens Barnehus ber Politidirektoratet om økte ressurser til oppfølging av barn og unge. Etter en regelendring i fjor høst, økte tallet på tilrettelagte avhør.

Avhørene har også blitt mer omfattende. Dermed får Barnehusene mindre tid til å samtale med barna for å bearbeide overgrepene.

– Hvis vi ikke gjør noe med ressurssituasjonen nå, får mange utsatte barn dårligere oppfølging, advarer Kristin Konglevoll Fjell, barnehus-leder i Bergen.

Hun og lederkollegaene ønsker en ordning der bevilgningene følger antall barn de tar inn.

– Situasjonen er alvorlig

Unicef gikk i fjor gjennom situasjonen ved Barnehusene. Gjennomgangen viste kraftig nedgang i oppfølging.

– Jeg er redd barnehusene blir rene avhørsfabrikkene, sa barneombud Anne Lindboe etter Unicefs gjennomgang.

Ivar Stokkereit

– UNDERGRAVER INTENSJONEN: – Dagens situasjon er med på å undergrave hele intensjonen med Barnehusene, mener juridisk rådgiver i Unicef, Ivar Stokkereit.

Foto: Privat

Ifølge Odd Reidar Humlegård får Barnehusene 78 millioner mer i 2016. Politidirektøren skriver i en kronikk i Aftenposten at det er et mål at ventetiden på avhør skal ned.

Unicef mener bekymringen som nå uttrykkes fra barnehus-lederne, viser at det må satses langt mer målrettet på oppfølging.

– Situasjonen vi ser nå, er alvorlig. Den manglende oppfølgingen kan være svært skadelig, og det er helt uakseptabelt at barn som har vært utsatt for vold og overgrep ikke får nødvendig oppfølging, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef Norge.

– Viktig at antall avhør øker

Astrid Borge, seksjonssjef i Politidirektoratets politifagavdeling, svarer ikke barnehus-lederne med umiddelbare lovnader om mer penger til oppfølging.

– Politidirektoratet ser det som viktig at antall avhør øker. Dette tyder på økt avdekking av mørketall, og at flere barn og unge får nødvendig hjelp og oppfølging, sier Borge.

Hun sier Politidirektoratets tiltaksplan for 2016 skal bidra til varig bedre måloppnåelse for tilrettelagte avhør. Den kan på sikt legge grunnlag for en bevilgningsordning av typen barnehus-lederne ønsker.

Astrid Borge, politidirektoratet.

AVHØRSØKNING: – Politidirektoratet ser det som viktig at antall avhør øker, sier Astrid Borge, seksjonssjef i Politidirektoratets politifagavdeling.

Foto: NRK

– Ett av tiltakene er en analyse av barnehusenes virksomhet og organisering, som kan danne grunnlag for en mer presis ressurssetting. Videre er det et mål å skape et mer enhetlig tilbud ved barnehusene til barn og andre særlig sårbare fornærmede. Når analysen foreligger, vil vi bedre kunne ta stilling til hvilke kriterier som bør ligge til grunn for fordeling av midler, sier Borge.

– Undergraver hele intensjonen

Unicef mener Politidirektoratet har for stort fokus på straffeprosess-elementet ved Barnehusene.

– Barnehusene skal være et sted hvor barna skal avhøres, men som også skal sørge for at barn som har behov for det, får oppfølging og behandling. Dagens situasjon er med på å undergrave hele intensjonen med Barnehusene, mener Ivar Stokkereit.