Hopp til innhold

Unge sliter i bybanedebatten: – Vanskelig å følge med

Elever ved Åsane videregående er glade for at Bybanen kommer til Åsane, men synes veien dit har vært kronglete. – Kan svekke tilliten til politikerne, mener BT kommentator.

Jesper Osen Bøe, Sondre Nordahl Johansen og Endre Irgens Ottesen på Åsane vgs.

VIL HA BYBANE TIL ÅSANE: Guttene vil gjerne ha bybane til Åsane, men er delt om de vil ha den i tunnel eller over Bryggen. Nå håper de politikerne bestemmer seg.

Foto: Andrea A. Krüger

– Det er en uoversiktlig debatt, sier Endre Irgens Ottesen.

Han er en av elevene ved Åsane videregående skole som syns det er vanskelig å henge med i bybanedebatten. En debatt som har preget bergenspolitikken de siste ti årene.

Men i dag kan politikerne endelig komme til et oppgjør. Et oppgjør de har stått i flere ganger før.

For i årevis har politikerne kranglet om Bybanen skal gå i tunnel eller langs Bryggen.

Endre Irgens Ottesen
– Plutselig har de bestemt seg for tunnel, så har de stemt for at den skal gå over bryggen. Det er vanskelig å følge med.

De styrende politikerne i Bergen mener banen bør gå langs Bryggen. I dag er de avhengig av støtte i bystyret for å få viljen sin.

Byrådet mangler tre stemmer for å få flertall for Bryggen-løsningen. Får de ikke disse tre stemmene, blir det tunnel.

– Jeg håper bare de bestemmer seg nå, for det er så mye frem og tilbake, sier Karoline Wallem.

 Karoline Wallem og Mari Herfindal
– Jeg syns de burde prioritere denne saken bedre, for jeg har veldig lyst på bybane til Åsane, sier Karoline Wallem.
– Jeg håper de får bygd den før jeg får lappen slik at jeg kan få brukt den mye, sier venninnen Mari Herfindal.

– Flest unge vil ha Bybanen

Ifølge BT-kommentator Gerd Tjeldflåt, viser undersøkelser de har gjort at det er de yngre bergenserne som er mest opptatt av at Bybanen skal gå til Åsane.

– Det er jo de som skal bruke Bybanen i fremtiden, sier hun.

Ungdommene på Åsane videregående skole savner en mer forståelig debatt rundt Bybanen.

Jesper Osen Bøe
– Det er alt for mye for meg å sette seg inn i. 

Debatten rundt Bybanen har vært preget av steile fronter og full av vanskelige detaljer, ifølge Tjeldflåt. Hun mener dette gjør det vanskelig for folk, unge som eldre, å henge med i debatten.

– Debatten har pågått så lenge nå, at den blir vanskeligere og vanskeligere for folk flest å forstå. Det har blitt for høy terskel å komme inn i den, sier Tjeldflåt.

Det virker så ustabilt.

Karoline Wallem

Kan svekke tilliten til politikerne

Tjeldflåt frykter at all kranglingen og debatteringen rundt Bybanen kan svekke tilliten til politikerne i Bergen.

Gerd Tjeldflåt

VANSKELIG DEBATT: Gerd Tjeldflåt, kommentator i BT, frykter de unges tillit til politikerne kan svekkes når debatten blir for detaljert og lite forståelig.

Foto: Vegar Valde

– Etter hvert som denne debatten har pågått i flere år, og de har snudd allerede fattede vedtak hele to ganger, så gjør det noe med tilliten til politikerne, sier hun.

Gjør denne debatten at dere stoler litt mindre på politikerne?

– Ja, for politikere skal jo ta et valg. Dette er jo et viktig valg for folk i Bergen, og det må tas nå, sier Endre Irgens Ottesen.

Gleder seg til banen kommer

Mohammed Ali fra Åsane VGS

POSITIV TIL BYBANEN: Mohammed Ali (17) gleder seg til bybanen kommer, og sier han vil bruke den mye.

Foto: Andrea A. Krüger

Flere av elevene NRK har snakket med gleder seg til Bybanen endelig kommer til Åsane en dag.

Selv om de er uenige om trasévalg, er de fleste enig om at de vil bruke Bybanen enda mer om den snart kommer til Åsane.

– Det blir fett når banen kommer til Åsane, sier Mohammed Ali.