Hopp til innhold

Ungdomspolitikere om fraværsgrensen: – Fraværet er ikke problemet

Fraværsgrensen har ført til 40 prosent nedgang i fraværet på videregående skoler. Motstanderne mener regelen ikke løser det virkelige problemet.

Paneldebatt, fraværsgrensen, Unge Høyre, Unge Venstre

POSITIV: Styremedlem i Unge Høyre, Ingrid Louise Storebø mener fraværsgrensen fungerer slik den skal.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ungdommene som møtte på paneldebatten «Fraværsgrensen. Fortid & Fremtid» i Bergen denne uken, ble vitne til en debatt om fraværsgrensen som har tatt en ny vending.

Blant ungdomspolitikerne ble det diskutert mindre for eller mot innføringen, og heller mer rundt årsakene til fraværet.

Fylkesstyremedlem i Sosialistisk Ungdom, Emma Pedersen, mener fraværsgrensen er demotiverende og ikke løser det virkelige problemet:

Hvorfor elever ikke møter på skolen.

– Det er der problemet ligger. Folk har ikke motivasjon til å gå på skolen, sier Pedersen.

– Ta skulkerne tilbake

Fremskrittspartiets Ungdom og Senterungdommen var ikke representert på debatten.

Dette resulterte i et flertall av enighet om at fraværsgrensen ikke er løsningen. Kun Unge Høyre beskrev ordningen som god.

Representant fra Rød Ungdom, Anders Rullestad Eriksen, er redd for at fraværsgrensen fører til at skolen blir et sted man er bare for å få et vitnemål.

Pauline Tomren fra Grønn Ungdom stilte seg bak utsagnet og understreket at fraværsgrensen behandler et symptom uten å se på årsakene til problemet.

Paneldebatt, fraværsgrensen, ungdomspartier

DELTE MENINGER: Partiene er fortsatt uenige om hvorvidt det er en bra ordning.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

AUF har snudd

AUF har lenge vært uklar på sitt standpunkt rundt fraværsgrensen, men lederen for AUF Hordaland, Benjamin Jakobsen, bekrefter at partiet er mot ordningen slik den er nå.

– Arbeiderpartiet var med på innføringen av ordningen, men etter å ha sett konsekvensene den har ført med seg, har partiet snudd i saken. Vi vil nå fjerne fraværsgrensen slik den er i dag.

Fortsatt het diskusjon

Halvannet år er gått siden den svært omdiskuterte fraværsgrensen ble innført i den videregående skolen. Engasjementet rundt ordningen er fortsatt stor blant skoleelevene.

Samtidig viser tallene en betydelig nedgang i fraværet.

– Fraværet har gått ned 40 % hvilket betyr at elevene er mer på skolen og at flere fullfører videregående, argumenterte Ingrid Louise Storebø, styremedlem i Hordaland Unge Høyre.

Likevel mener flere at de mest sårbare ungdommene taper på ordningen. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen uttrykker interesse for en utredning som kartlegger eventuelle negative konsekvenser.

– Vi ønsker evalueringer som viser hvordan dette har slått ut for dem som har helseplager.

Tove Gundersen

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse vil ha fokus på helheten.

Foto: Paal Audestad

Ønsker flere ressurser i skolen

Norsk Lektorlag er positiv til ordningen. Fylkesleder i Hordaland Lektorlag, Kine Maria Madtzog mener at fraværsgrensen bidrar til at elever er til stede i undervisningen.

Hun presiserer at det allerede er lagt inn ordninger for dem som er kronisk syke, slik at de ikke blir skadelidende av en slik grense.

I Hordaland viser forsking at 70 prosent av elevene som faller av, gjør det på grunn av rus eller psykiske problemer. Dette har resultert i at videregående skoler har fått inn skolepsykologer.

– På min skole, som er en yrkesfagsskole, har vi en 10 % stilling som skolepsykolog på nesten 500 elever. Dette er for lite, sier Madtzog.