Ungdomsheimen på Kvamskogen
Foto: Even Norheim Johansen / NRK
Ikoniske Ungdomsheimen på Kvamskogen er klargjort for riving. Nistad-gruppen, som eig bygget, skal bygga 32 ferieleilegheiter på tomta. Det er enno uklart når bygginga kjem i gang.