Ungdom kjempar for sjukehuset

Ungdommar frå Lærdal leverte underskriftslister mot nedlegging av sjukehuset.

Liv Signe Navarsete, Helge Evensen Bjørkum og Synnøve Askeland

Liv Signe Navarsete tok imot Helge Evensen Bjørkum og Synnøve Askeland i Oslo.

Foto: Agnar Kaarbø/KRD

Helge Evensen Bjørkum (16) og Synnøve Askeland (15) frå ungdomsrådet reiste fredag til Oslo for å overrekke 553 underskrifter. Dette gjorde dei for å vise støtte til Lærdal sjukehus.

Lova på tru og ære

Liv Signe Navarsete, Helge Evensen Bjørkum og Synnøve Askeland

Liv Signe Navarsete fekk underskriftene av Helge Evensen Bjørkum og Synnøve Askeland frå Lærdal ungdomsråd.

Foto: Agnar Kaarbø/KRD

Dei blei møtt av sambygdingen Navarsete som mottok underskriftslistene.

– Ho lova på tru og ære å levere dei vidare til helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen.

Tidlegare har dei engasjerte ungdommane skrive brev til helseministeren der det stod at dei unge ikkje vil bu i Lærdal, Årdal og Aurland om sjukehuset vert lagd ned.

Ei sak som engasjerer

Aksjonsleiar Helge Evensen Bjørkum seier at Navarsete var glade for at dei hadde teke turen til Oslo.

– Vi fekk ei hyggeleg stund ilag med Liv Signe. Vi snakka også om vedtaket om å leggje ned fødetilbodet, noko vi tykkjer er uakseptabelt.

Saka om sjukehuset engasjerer både unge og eldre i indre Sogn og det har ikkje vore problem med å få ungdommen til å engasjere seg.

– Det var ingen av dei unge som sa nei til å skrive under på listene. Ungdommene bryr seg og tykkjer det er viktig.

Håper ho tek dei på alvor

Evensen Bjørkum veit ikkje kva utfallet av underskriftene blir.

– Men vI håper og trur at helseministeren tek meiningane våre på alvor og tek dette med seg i vurderingane sine framover.