Hopp til innhold

9 av 10 elevar spiste for lite fisk og grønt

Forskarar er overraska over kor lite fisk og grønsaker ungdom får i seg. Ei fersk undersøking viser at kvar fjerde 9.-klassing et fisk sjeldnare enn ein gong i månaden.

Ruth Teshome og Ida Haakonsen Lid

SKULEKJØKKEN: Ruth Teshome og Ida Haakonsen Lid trivst på skulekjøkenet på Ortun skule. Dei trur at mange jamaldrande ikkje tenker over kor mykje fisk og grønt dei får i seg.

Foto: Siri Løken / NRK

Heile 90 prosent av 9.-klassingane et langt mindre frukt og grønt enn det helsemyndigheitene rår dei til.

Det viser ei fersk undersøking ved skular i Bergen, utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking, NIFES. Dei har spurt nærare 500 niandeklassingar i Bergen om deira kosthaldsvanar.

Forskarane meiner resultatet er nedslåande.

– Dette gjer meg uroleg. Det er veldig viktig å ha gode vanar allereie i niande klasse. Det finst ein del forsking som viser at vanar ein legg til seg som ungdom og er gjeldande langt inn i vaksenlivet, seier Handeland.

Forsker Katina Handeland

NEDSLÅANDE: Doktorgradsstipendiat Katina Handeland meiner forskingsresultat er langt frå lystig lesing.

Foto: Siri Løken / NRK

1 av 4 et fisk mindre enn ein gong i månaden

Det er spesielt når det gjeld frukt og grønt at 9.-klassingane ligg bakpå.

– Det som utmerka seg i resultata var spesielt rådet om å ete fem frukt og grønsaker om dagen. 90 prosent av ungdommane i forskingsprosjektet følgjer ikkje dette rådet, seier doktorgradsstipendiat i NIFES, Katina Handeland.

Men også når det gjeld fisk er niandeklassingane langt frå myndigheitene sitt mål. Heile ein av fire et fisk sjeldnare enn ein gong i månaden, ifølgje undersøkinga.

– Det gjer meg uroleg fordi fisk og sjømat inneheld nokre vitamin og feittsyrer som ein ikkje får i seg frå så mange andre matvarer. Det er næringsstoff som kroppen treng, kanskje spesielt når den er i vekst, seier Handeland.

Lærer Hilde Eliassen, Ortun skole

SUNT: Lærar Hilde Eliassen forsøker å lære ungdommane kva som er sunt i heimkunnskapstimane.

Foto: Siri Løken / NRK

Likar fiskepinnar

– Fiskepinnar med båtpoteter og salat er veldig populært, fortel lærar Hilde Eliassen.

Ho er opptatt av å lære elevane kva som er sunt. For tiandeklassing Ida Sekkingstad er både fisk og grønsaker noko ho ofte blir servert heime.

– Eg er veldig glad i frukt også, så det et kvar ganske mykje av kvar dag. Vi er ofte ute og fiskar, så då har vi mykje fisk i frysen som vi må ete, fortel ho.