UiB på topp-ti liste

Universitetet i Bergen er inne på topp ti-lista i ei fersk kåring av dei beste universiteta og høgskulane i verda. Meir enn 26.000 universitet og høgskular i 80 land er vurdert. UiB får ein 2. plass i fiskerifag og ein 9. plass innan marin biologi.

Naturhistorisk museum
Foto: UiB