Hopp til innhold

Uenige om veivalg på fjellovergangene

Bør vi ha én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet – eller tre alternativ? Ekspertene er uenige etter rapporten som kom i dag.

Brøytebil på E134 Haukelifjell

MINDRE BRØYTING? En brøytebil på E134 over Haukelifjell. Er det riktig å nedprioritere for eksempel denne fjellovergangen i fremtiden?

Foto: Jonas S. Fougner/NRK

Da samferdselstopper fra hele landet var samlet i Bergen i dag, sto ett tema høyt på listen: Hva blir fremtidens hovedvei over fjellet mellom øst og vest i Sør-Norge?

På Den Nasjonale Vegkonferansen ble vei-lobbyister, næringsliv og politikere presentert med en rapport om hva beste fjellovergangen å satse på i fremtiden: Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Vil satse på tre veier

Hemsedalsfjellet

MILLIARDER Å SPARE: En fersk rapport fra selskapet Oslo Economics mener det samfunnsøkonomisk riktige vil være å satse på denne fjellovergangen, riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, i fremtiden.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Men rapporten skapte splid blant de fremmøtte samferdselstoppene. Å satse på bare én vei er feilslått taktikk, mener fylkesordfører i Hordaland, Tom Christer Nilsen (H).

- Jeg tenker at vi i dag har tre hovedruter mellom Vestlandet og Oslo, sier Nilsen, og peker på Hardangervidda, Haukelifjell og Filefjell/Hemsedal.

– Jeg mener vi må satse på å gjøre alle de tre best mulig, sier Nilsen.

Mens regjeringen planlegger å satse på én prioritert fjellovergang, vil fylkesordføreren satse bredere, slik at alle deler av Vestlandet får kortere vei til en velfungerende fjellovergang.

– Folk kjører der det er mest hensiktsmessig for dem å kjøre. Derfor tror jeg vi må jobbe med å gjøre de fjellovergangene vi har best mulig, tryggest mulig og mest mulig åpen om vinteren, sier fylkesordføreren.

– 60 milliarder å spare

Vinterstegning på Hardangervidda

KOMMER DÅRLIG UT: Riksvei 7 over Hardangervidda kommer dårlig ut i rapporten, men fylkesordføreren i Hordaland mener det er best å satse videre på den.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret

Det finnes i dag fem viktige fjelloverganger i Sør-Norge: E134 over Haukelifjell, E16 over Filefjellet, riksvei 52 over Hemsedalfjellet, riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 50 Hol-Aurland.

Rapporten som kom i konkluderer med at det er i riksvei 52 over Hemsedal staten bør legge pengene.

Den samfunnsøkonomiske bruttogevinsten blir på 31 milliarder kroner dersom veien kortes inn med 40 km.

På annenplass kommer E134 over Haukelifjell, med en bruttogevinst på 12,5 mrd.

Så følger E16 over Filefjell med 8,7 mrd. og Rv 7 over Hardangervidda med 3,8 mrd. Rv 50 Hol-Aurland kommer dårligst ut.

Ministen vil ha én hovedvei

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier regjeringen har ett mål: Å satse på én prioritert hovedvei over fjellet.

– Skal vi få en hovedvei mellom Oslo og Bergen som virkelig reduserer kjøretiden, må vi nok kanalisere investeringene mer inn på én trase. Heller det enn å spre de rundt på fire-fem traseer, sier han til NRK.

– Det betyr ikke at de andre traseene forsvinner fra kartet, men de vil ha andre funksjoner.

Til tross for dagens rapport fra Oslo Economics vil ikke ministeren avsløre om han har en favorittvei mellom øst og vest.

– Det er det arbeidet vi nå har satt i gang, så vil vi konkludere på et senere tidspunkt.