Hver femte bomkrone går ikke til vei

Hvert år betaler vi inn mange milliarder kroner i bompenger. Men hver femte krone av dette går til andre formål enn vei, viser tall NRK har fått tak i.

Bompenger

PENGER TIL VEG: Pengene vi betaler når vi kjører gjennom bomstasjonen, skal brukes til veg. Men en av fem bompengekroner går til andre ting.

Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko / Scanpix

Vegdirektoratet vil slå sammen norske bompengeselskap for å redusere byråkratiet. Men bransjen selv frykter at store selskap kan føre til flere bompengebyråkrater.

Direktoratet vil gjøre innkrevingen mer effektiv. Derfor har de bedt samferdselsdepartementet om å redusere tallet på bompengeselskap fra 47 i dag, til maks ett per fylke.

Hardangerbrua

EGET SELSKAP: Hardangerbrua har eget bompengeselskap - ett av til sammen 47 selskaper.

Foto: Statens vegvesen

– Det har fått en struktur med et stort antall med styrer og ledere. Alt i alt, et veldig byråkrati. Med få selskap reduserer vi byråkratiet, sier seniorrådgiver Harald Håkonsen i Vegdirektoratet.

– Det er effektiv drift

En gjennomgang riksrevisjonen har gjort av hvor bompengene blir av, viser at 10 prosent av pengene som brukes på drift går til administrasjon.

Det er altså ikke i styrehonorar og administrasjon de store summene havner.

– Det ser ut som om det skal være mye å hente på administrasjon. Det vil en kort og godt ikke få, mener høyrepolitiker Torill Eidsheim som leder Norveg finans, bompengeselskapene sin organisasjon.

– Det er faktisk effektiv drift innen adminstrasjon i bransjen i dag, hevder hun.

Frykter mer administrasjon

Eidsheim mener det ikke er de mange selskapene som er pengesluket.

– Jeg frykter heller at det vil føre til mer administrasjon med regionale bompengeselskap, sier hun.

De store summene går til finanskostnader, utstyr og selve innkrevingen. Utgifter som ikke uten videre blir redusert med færre selskap.

Feil å spare noen tusenlapper

Et vanlig norsk bompengeselskap har under et halvt årsverk i administrasjonen.

Styreleder i Hardangerbrua AS Einar Lutro mener inntjeningspotensialet i vegdirektoratet sitt forslag er minimalt.

– Jeg syns det er feil fokus å spare tusenlapper istedenfor å se på de store summene som kan spares inn, sier Lutro.

Forslaget frå vegdirektoratet ligger nå hos samferdselsdepartementet.