Tysse blir utestengt i 2 år

Domsutvalget i Norges idrettsforbund mener Tysse er skyldig.

Video Erik Tysse ble ikke trodd og ble dømt

VIDEO: Erik Tysse er dømt for bruk av det prestasjonsfremmende middelet CERA i Italia i fjor.

Ifølge dommen vil Erik Tysse idømmes tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt til retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av to år med virkning fra 08.07.2010.

– Resultatet er etter påtalens oppfatning forventet, men jeg er glad for at domsutvalget har vært enig i vår vurdering, sier Nils Kiær i Antidoping Norge.

Avgjørelsen i domsutvalget var enstemmig.

Les mer: Tysse-saken: - Har aldri sett maken | Labsjefen: - Tysse-prøvene riktige | Optimistisk Tysse

Tysse anker

Erik Tysse har lenge uttrykt at han var optimistisk med tanke på å bli frikjent. Slik gikk det altså ikke.

– Det føles selvsagt som en stor skuffelse. Jeg tror de fleste kan forestille seg at man blir skuffet når man blir dømt for noe man ikke har gjort, sier Erik Tysse like etter at dommen ble kjent.

Tysse og hans forsvarer reagerer kraftig på at databevis som ifølge dem ikke ble lagt fram som bevis for Antidoping Norge, ble lagt til grunn for dommen.

Gunnar Martin Kjenner

Erik Tysses forsvarer Gunnar Martin Kjenner håper på å få saken opp igjen til sommeren.

Foto: NRK

– I tillegg ble de sakkyndige som talte vår sak totalt neglisjert, sier Tysses advokat Gunnar Martin Kjenner.

Dommen ble anket på stedet.

– Erik er langt nede, det er skikkelig slag i magen, men han er innstilt på å kjempe videre. Vi håper saken kan komme opp igjen til sommeren, sier Kjenner.

Hadde stabile prøver

I dommen kommer det frem at domsutvalget har vurdert flere av punktene Tysse og co har fremsatt som bevis på sin uskyld.

Blant annet bemerker domsutvalget at Tysse har hatt stabile prestasjoner over tid, og at den angivelige CERA-bruken ikke har gitt utslag på resultatlistene.

Dessuten har blodpasset vært stabilt over tid. Domsutvalget bemerker dessuten at tre andre prøver sommeren 2010 ikke viser spor av forbudte stoffer.

Mente prøvene var for dårlige

Prøvene som viste seg å være positive ble analysert av et dopinglaboratorium i Roma. Kvaliteten på disse prøvene har gjennom hele saken vært Tysses sakkyndiges hovedargument for at Tysse måtte frifinnes.

Likevel har domsutvalget vurdert at det ikke er fremkommet brudd på rutinene rundt testingen av Tysses urinprøve som tyder på prøvefeil.

– Det er ikke fremkommet opplysninger som skulle gi grunnlag for mistanke om at prøvene er manipulert eller på annen måte er forvekslet eller forurenset, heter det videre.