Tunneler åpnet på Osterøy

Lonevåg- og Borgotunnelen på Osterøy er åpnet for trafikk etter opprydning. En bil er på vei for å fjerne dieselsøl. Folk blir bedt om å kjøre forsiktig.