Tunnelbrann får følgje for bussane

Stenginga av Gudvangatunnelen får følgje for busstrafikken. Fylkeskommunen ber reisande om å halde seg oppdatert på Kringom.no. Både Nettbuss og Nor-Way Bussekspress har ruter gjennom fylket som blir råka av stenginga. Dette gjeld rutene NX450 mellom Bergen og Sogndal, og NW162 Øst-Vest Xpressen.

Stengd E16 i Gudvangatunnelen
Foto: Steinar Lote / NRK