Hopp til innhold

Tunnel i Bergen stengt grunna feil

Knappetunnelen på Fv. 557 i Bergen er førebels stengt ved innkøyringa frå Dolvik mot sentrum. Årsaka er teknisk feil på bommen, melder Vegtrafikksentralen. Tunnelen er open frå Sandeide/Fyllingsdalen. Sørgåande løp er ikkje råka. Elektrikar er no på veg for å utbetra feilen.