Tror på løfter fra britene

Britene har ikke holdt løftene om å få orden på det høyradioaktive avfallet fra Sellafield før. Men fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg, tror likevel på dem når de igjen lover bot og bedring.

Leif Johan Sevland, Torill Selsvold Nyborg og Erik Solheim

Leif Johan Sevland, Torill Selsvold Nyborg og Erik Solheim.

Foto: Ingrid E. Sæthre Stabrun / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I følge en rapport fra Statens Strålevern vil en ulykke på Sellafield få store konsekvenser for Norge og særlig Vestlandet.

Dersom en prosent av det radioaktive avfallet i disse tankene slippes ut og føres til Norge med luftstrømmene vil det bety radioaktivt nedfall 7-8 ganger større enn ved Tjernobyl-ulykken.

Fylkesordføreren er i Storbritannia sammen med ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland og miljøvernminister Erik Solheim.

De besøker Sellafield for å få informasjon om hva som gjøres for å redusere mengdene med flytende, høyradioaktivt avfall, og hvordan sikkerheten ved anlegget blir ivaretatt.

Redd for høyradioaktivt avfall

Solheim og delegasjonen fikk i løpet av et kort møte uttrykt sin bekymring over konsekvensene for Norge ved et uhell ved atomanlegget.

Det er spesielt 21 tanker med 900 kubikkmeter flytende høyradioaktivt avfall som er lagret ved gjenvinningsanlegget som bekymrer nordmennene. Noen av tankene er gamle og er fra 50-tallet.

Positivt møte

Selsvold Nyborg mener det var et positivt møte, der den norske bekymringen kom tydelig frem. Hun er glad for at britene sier de vil investere mye i å få orden på det høyradioaktive avfallet som er lagret.

Britene har kommet med flere løfter tidligere som ikke har blitt overholdt, likevel har fylkesordføreren i Hordaland troen på britene vil gjøre noe med det radioaktive avfallet.

– Vi må jo tro det, vi har jo ikke noe annet valg, sier hun til NRK.

Fylkesordføreren steppet inn for byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, som ikke kunne delta på turen.

Ingen konkrete løfter

– Det er ikke trygt nok slik det er i dag, sier miljøvernminister Erik Solheim til NRK.

Solheim hadde som hovedmål med møtet å få britene til å stanse gjenvinning av nytt avfall inntil det lagrede avfallet er tatt hånd om, men dette fikk han ingen løfter om.

NRKs reporter i Storbritannia, Ingrid Elisabeth Sæthre Stabrun melder om at det ikke kom noen konkrete løfer på møtet mellom norske og britiske myndigheter i dag.

Statssekretær Lord Marland sa at de britiske myndighetene har et stort fokus på situasjonen, og at de vil fortsette å redusere mengden lagret radioaktivt avfall ved Sellafield, og sa at de har en strategiplan for hvordan avfallet skal håndteres.

Marland ønsket imidlertid ikke å snakke med til pressen.

Saken fortsetter under bildet

Sellafield

Sellafield.

Foto: NRK

– Tok seg for liten tid

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer

Foto: Bellona

Med på turen var også atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer. Han mener at møtet var som forventet, men at det ikke kom frem så mye konkret.

Bøhmer mente at det var satt av for lite tid til dagens møte, og at en derfor ikke kan forvente mer. Han håper at dette er starten på et sterkere politisk engasjement enn det vi har sett fra norske myndigheter den siste tiden.

NRK vil følge politikerne videre til Sellafield.