Trøblete morgon for Bybanen

Bybanen har vore mellombels ute av drift mellom Birkelandsskiftet terminal og Råstølen denne morgonen. Fire haldeplassar var ute av drift og to tredjedelar av bybanevognene kom seg ikkje ut i rute. No er straumen tilbake og Bybanen vil vera tilbake i rute innan ein time.