Trekker kjettinger på plass

Nå ligger kranlekteren Rambiz fortøyd på utsiden av KNM «Helge Ingstad». Dykkere arbeider for å trekke de siste løftekjettingene under skroget på fregatten. Utstyret er tungt, samtidig som det er trangt under havaristen. Forsvaret vet ikke hvor lang tid arbeidet vil ta.

«Rambiz» driver sikringsarbeid ved havarerte KNM «Helge Ingstad»
Foto: Kystverket