Hopp til innhold

Tre personer mistenkt etter fregattkollisjonen

Losen på tankskipet, vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» og en ansatt på trafikksentralen på Fedje har status som mistenkte etter ulykken i Hjeltefjorden, opplyser politiet til NRK.

KNM Helge Ingstad

SANK: Fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderte morgenen 8. november. Fregatten ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder.

Foto: Kystverket

– Tre personer er nå registrerte som mistenkte i saken. Losen på «Sola TS» ble mistenkt tidlig, og etter nærmere etterforskning har vi registrert mistenktstatus på vaktsjef på fregatten og en ansatt på Fedje VTS, sier Ole Bjørn Mevatne.

Han er Vest politidistrikts påtaleansvarlige i saken. Politiet sier de tre mistenkte alle hadde sentrale roller i hendelsen.

– Det er de tre som har håndtert de tre forskjellige objektene som var involverte, sier Mevatne.

Losen på «Sola TS» er mistenkt for brudd på navigasjonsreglene i skipssikkerhetsloven. Dette gjelder blant annet om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til fartøyet som kom imot, ifølge Mevatne.

Den mistenkte på fregatten er vaktsjefen, som var ansvarlig på broen i forbindelse med sammenstøtet, sier Mevatne.

– Navigasjonsreglene er også her en del av temaet, samt om man uaktsomt har forårsaket en skade som lett kunne medføre tap av menneskeliv.

Også en person på trafikksentralen på Fedje er mistenkt. Mistanken gjelder grov uforstand i tjenesten.

– Han hadde et selvstendig ansvar som trafikkleder i området. Fedje skal passe på og er et slags trafikkpoliti i området, sier Mevatne.

Ole Bjørn Mevatne

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne er ansvarlig for politiets innstilling i saken om fregatthavariet.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

Har fått oppnevnt forsvarer

Losen har fått oppnevnt forsvarer. Forsvareren bekrefter overfor NRK at hans klient har status som mistenkt, og har hatt det siden kort tid etter ulykken.

Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» vil ikke kommentere saken.

«Jeg ønsker fortsatt ikke kommentere noe vedrørende hendelsen», skriver vaktsjefen på fregatten i en tekstmelding til NRK, og henviser til Forsvarets pressekontakter.

– Sjøforsvaret kjenner til at en av våre er mistenkte i saken. Det tar vi til etterretning. Ellers overlater vi til politiet å uttale seg om etterforskningen, sier presseoffiser Thomas Gjesdal til NRK.

Forsvaret ønsker ikke å kommentere om vaktsjefen er i vanlig tjeneste, eller om mistenktstatusen har fått konsekvenser for vaktsjefens jobbhverdag.

– Av hensyn til eget personell ønsker vi ikke å uttale oss om det. Det viktige for oss er å ivareta vedkommende på en god måte, sier Gjesdal.

Trafikksentralsjef ved Fedje sjøtrafikksentral, Arnt Runar Sævrøy, sier de har visst en stund at en av deres ansatte har fått status som mistenkt.

– Det som har kommet frem i dag er ikke nytt for oss. Utover det har jeg ingen kommentar til saken, sier han.

Kystverket har ikke besvart NRKs henvendelser.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til NRK at det nå er påtalemyndighetens fase og at politiets arbeid er viktig.

– Vi kommenterer når det er endelig konkludert, sier forsvarsministeren.

KNM «Helge Ingstad» ved kai

LØFTET: Etter nær fire måneder i fjæresteinene i Hjeltefjorden ble KNM «Helge Ingstad» løftet opp av to store kranfartøy, og fraktet til Sjøforsvarets base på Haakonsvern.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Etterforsker til sommeren

Tidligere er det kjent at syv personer var på broen på fregatten da ulykken inntraff, blant annet en amerikaner under opplæring.

Ingen er foreløpig siktet i saken.

– Det er for tidlig å snakke om siktelse. Det vil bli vurdert opp mot en eventuell innstillingen overfor overordnet påtalemyndighet som da vil fatte beslutning om blir siktelse eller henleggelse, sier Mevatne.

– Det er også et spørsmål om det foreligger et brudd på den militære straffelov, noe vi jobber med opp mot krigsadvokaten. Vi har hatt bistand fra Militærpolitiet i enkeltavhør, sier han.

Oljetankeren Sola TS

OLJETANKER: Oljetankeren «Sola TS» kolliderte rett etter avgang fra Stureterminalen i Øygarden der den hadde bunkret opp olje. Det Malta-registrerte skipet fikk kun mindre skader i sammenstøtet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

60 avhør

Politiet har tidligere uttalt at etterforskningen av ulykken vil pågå frem til sommeren. Det tidsaspektet står fortsatt, opplyser politiadvokaten.

Havarikommisjonen og politiet gjennomførte natt til tirsdag en gjenskaping av situasjonen da de to skipene kolliderte på morgenen 8. november.

– Vi har fått noen opplysninger bekreftet, og andre opplysninger avkreftet, sier Mevatne.

Om lag 60 avhør er gjort i saken. Alle sentrale personer er avhørt, men noen kan bli avhørt på ny, sier Mevatne. Det er også grunnen til at politiet ikke vil gå ut med mer informasjon om hva gjenskapingen viste.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken, mente de at ingen enkeltstående handling førte til hendelsen.