Hopp til innhold

Trappar opp kulturstreiken: DNS og Operaen avlyser alle førestillingar

Premierar blir utsett og førestillingar avlyste når kulturstreiken no blir trappa opp. Sjå oversikt over kva institusjonar som er råka.

Streik på DNS

STREIK: Kulturstreiken vart i dag trappa opp over heile landet. På Den Nationale Scene i Bergen er 48 tatt ut i streik og fleire førestillingar er avlyst.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Usemje om pensjon har ført til at tilsette innan opera, teater og orkester i fleire byar er tatt ut i streik.

Frå i dag streikar totalt 435 personar.

  • På Den Nationale Scene er 48 personar tatt ut i streik. Her er alle førestillingar avlyst.
  • I Bergen Filharmoniske Orkester er 114 personar tatt ut i streik. Dei har måtta avlyst fleire konsertar.
  • På Den Norske Opera Ballett er 98 personar tatt ut i streik og står i fare for å måtta avlysa alle planlagde førestillingar denne veka.
  • På Det Norske Teatret er 52 personar tatt ut i streik.
  • På Nationaltheateret er 34 personar tatt ut i streik.
  • På Rogaland Teater er 31 tatt ut i streik.
  • På Kilden Teater og Konserthus og i Kilden Kristiansand Symfoniorkester er totalt 43 personar tatt ut i streik. Det kan få konsekvensar for storsatsinga Amadeus som har premiere 17. september.
  • På Trøndelag Teater er 15 personar tatt ut i streik. Dei må utsetta urpremieren på Allis son 10. september.

Stor usemje

Streiken starta sist veke etter at det vart brot i forhandlingane mellom LO Stat, som representerer fagforeiningane Fagforbundet, Creo og NTL, og Spekter.

LO Stat skriv i ei pressemelding at toppleiarane i kultursektoren ikkje har vist noko vilje til å halda løfta om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsordningar.

– Arbeidsgivarane står bom fast på at me skal godta ei pensjonsordning kor kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling, i ein sektor der om lag halvparten av dei tilsette er kvinner, skriv LO Stat i ei pressemelding.

Rune Kjelby

RETTFERDIG PENSJON: Streikeleiar på DNS, Rune Kjelby seier dei streikar for ein rettferdig pensjon og at dei vil streika til dei får det dei er lova.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Me er tvungne til å streika

– Me streikar for å få ein rettferdig pensjon. Me står her til me får det me er lova, seier streikeleiar og hovudtillitsvald ved Den Nationale Scene i Bergen, Rune Kjelby.

Han seier det er synd at streiken kjem no når mange har gleda seg over å endeleg kunne nytta kulturtilboda igjen.

– Me blir tvungne til å streika. Det er ikkje noko me ynskjer å gjera, men me må det når arbeidsgivarane driv med løftebrot, hevdar Kjelby.

Han seier dei opplever at forbipasserande og kulturglade menneske har forståing for at dei nyttar streikeretten.

– Me har ei mellombels ordning som i praksis er kvinnediskriminerande. Alle som kjem forbi undrar seg over kvifor me på streika for dette i 2021. For likestillinga er komen lengre enn dette, seier Kjelby.

Den nationale scene streik

AVLYSER ALT: Den Nationale Scene i Bergen er hardt råka.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Tar avstand frå påstandane

Spekter har tidlegare avvist påstanden om at dei har drive med løftebrot.

– Spekter tar sterk avstand frå påstanden om avtalebrot. Faktumet er at då me vart einige i 2016, var det diskusjon rundt lovgivinga til pensjon. Då lovde me at om det vart endringar i den, så skulle me også vera opne for å sjå behovet for endringar. Desse endringane har ikkje kome, og situasjonen har difor ikkje endra seg, sa kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter til NRK førre veke.

Fleire teater og orkester beklagar at publikum er råka av streiken.

Trøndelag Teater skriv i ei pressemelding at publikum som blir råka av endringane blir kontakta.

– Me beklagar for følgene dette får for vårt publikum, og vil orientera om tidspunkt for dei utsette premierane så fort det er klart, skriv teateret i ei pressemelding tysdag.

– Alle som har kjøpt billettar vil få pengane sine umiddelbart refundert, seier Harald Furre, administrerande direktør ved Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand.

Storsatsinga Amadeus har premiere 17. september. Ifølge Furre er det er faren er størst for at teateret får utfordringar.

– Foreløpig satsar me på at streiken er løyst innan neste veke og at me får gjennomført Amadeus som planlagt, seier han til NRK.

Operaen i Oslo skriv på sine Facebook sider at dei må avlysa alle førestillingar denne veka om ikkje streiken blir avblåst. Kjøpte billettar vil eventuelt bli refunderte.

Ektepar

TRIST: Ekteparet Skurtveit synest det er trist at dei går glipp av konsertar og teaterførestillingar.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Trist

Ekteparet Nina og Eirik Skurtveit synst det er trist at førestillingane blir avlyste. Dei har både teaterkort og billettar til fleire konsertar med Bergen Filharmoniske Orkester.

– Me hadde gleda oss, seier Eirik Skurtveit.

No vert den etterlengta kulturopplevinga avlyst. Ekteparet trur mange er sveltefôra på førestillingar og arrangement etter halvanna år med pandemirestriksjonar.

– Eg forstår at dei må streika, men det er jo noko med tidspunktet og situasjonen. For no har me venta lenge på grunn av covid-19, og no må me venta endå lenger, seier Nina Skurtveit.

Teatersjef på DNS, Stefan Larsson, seier i ei pressemelding at han beklagar på det sterkaste at publikum blir råka av streiken.

– Streiken fører til at me må omdisponera ressursane på best mogeleg måte. Me kjem til å forsøka å ferdigstilla oppsettingar så me har noko å visa publikum etter streiken, seier Larsson i pressemeldinga.