Trafikkulykke på Bildøy

To biler har kollidert på fylkesveg 555 ved avkjørselen til Bildøy. Det var til saman fire personar i dei to bilane. Ingen av dei skal vera alvorleg skadde. Trafikken står stille i begge retningar.

Laster Twitter-innhold