Trafikkulykke i Strandebarm

En moped og en lastebil har vært innblandet i en trafikkulykke på fylkesvei 567 ved Fosse i Kvam. Ulykken har skjedd i en liten tunnel. Vegen er stengt ved ulykkesstedet. Nødetatene er på vei til stedet.