Trafikkulykke i Bremanger

Klokka 14.51 fekk brannvesenet melding om ei trafikkulykke på Hauge i Bremanger. Brannvesenet er på staden. To køyretøy har kollidert, men ingen av dei to personane som er involvert er alvorleg skada.