TRAFIKKULUKKE VED LAGUNEN:

Naudetatane er på veg til Rådalskrysset på riksveg 580. Det er meldt om ein påkøyrsel bakfrå, men det skal ikkje vera meldt om alvorlege personskadar. Ulukka har skjedd i retning Flesland.