Trafikkulukke ved fylkesgrensa

Politiet i Sør-Vest melder om ei trafikkulukke på E134 i Ølen, like ved fylkesgrensa til Hordaland. Ein bil har køyrd ut av vegen. Tre personar satt i bilen og alle skal vere oppegåande. Det er meldt om glatt vegbane på stedet.