Trafikkulukke på Stad

Vest politidistrikt melder om ei ATV-ulukke ved Sandvikseidet på fv. 619 på Stadlandet. To personar er involverte.