Trafikkulukke i Sogn

Ein bil har køyrt ut av vegen nær Biskopsvatnet i Øvre Årdal på fv. 53, melder politiet. To personar skal vere involvert, men skal ha kome seg ut av bilen. Ukjent skadeomfang. Naudetatar er på veg til staden.