TRAFIKKULUKKE I RØLDAL:

I Røldalstunnelen på E134 har to bilar vore involvert i ei trafikkulukke. Skadeomfanget er ikkje kjent. Naudetatane er på veg.