Trafikkulukke i Førde

Ein personbil og ein trailer har kollidert front mot front på Tverrgrova langs E39 i Førde. Tre personar er involverte, der alle er ute av køyretøya. Ein person blir frakta til Førde sjukehus. Bilbergar er på staden. Trafikk blir dirigert og det er ein del kø på staden.

Kø Førde trafikklukke
Foto: Oddgeir Sæle / NRK