Trafikkseksjonen kan forsvinne

En arbeidsgruppe i Vest politidistrikt foreslår å legge ned trafikkseksjonen ved politikammeret i Bergen for å spare penger, skriver BT. Forslaget møter kraftig motbør blant betjentene på seksjonen, som mener tryggheten på veiene vil bli redusert.