Trafikkfarlige skoleveier

Ingen foreldre bør få kjøre barna sine nærmere skolen enn to hundre meter. Det mener Trygg Trafikk.

Farlig skolevei (Illustrasjonsfoto)
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Når barneskolene starter i dag, vil det oppstå mange farlige situasjoner om ikke foreldrene holder bilene sine vekke fra skolegården, frykter de ansatte på skolene.

Kamp mot foreldrene

Blant dem er Åse Reed Irgens, som er rektor på Alvøen skule i Bergen.

Hun har kjempet i mange år mot foreldre som absolutt skal kjøre barna sine helt inn på skoleplassen.

- Alt for mange kjører barna sine opp i stedet for å slippe dem av i krysset. Særlig trafikk som går opp og tilbake igjen er et problem, sier Reed Irgens.

Starter kampanje

Trygg Trafikk vil nå starte en kampanje mot foreldre som kjører barna sine helt til skoleplassen. Fylkesleder i Trygg Trafikk, Arne Åse, ber om at bilane stopper 200 meter før skolen.

- Vi trenger å påminne foreldrene om at sånn bør dem gjøre det, slik at det ikke er bare dine unger som skal være trygge, men alle de andre også.

Åse ber også om at foreldrene bruker avstigningslommer som er laget ved veldig mange skoler.

Reed Irgens tror foreldrene vil ta oppfordringene hvis politiet er synlige.

- Hvis vi får en liknende aksjon som i fjor med lensmannspolitiet, så kan det hende.