Toåringen sitter alene og gråter i ti minutter – så faller han rett i bakken

– Gutten var åpenbart svært redd, ifølge naboen som kom til unnsetning. Snart kan det komme nye regler for tilsyn med barn som skal sove i barnehagen.

Barnehage Oslo

FALLER UT AV VOGNEN: Gutten (2) faller i bakken etter å ha grått i ti minutter uten tilsyn i barnehagen. NRK har valgt kun å bruke deler av den private videoen, som videre viser at en nabo kommer og løfter opp gutten, og bærer ham inn i barnehagen. Hendelsen skjedde i en kommunal barnehage i Oslo i november 2017.

– Dette er et sjokk for meg, sier moren til den nå tre år gamle gutten.

Hun hadde ikke sett videoen av hva som skjedde med sønnen hennes i barnehagen i november 2017 før NRK tok kontakt. Moren reagerer sterkt på innholdet.

Hun ønsker ikke å stå frem med navn. Men hun synes videoen bør vises hvis den kan bidra til økt sikkerhet i andre barnehager.

– Jeg håper dere kan bruke filmen som en advarsel for andre, sier moren.

Sitter lenge uten tilsyn

I forrige uke ble en ettåring kritisk skadet da han falt ut av vognen sin og ble hengende fast i en stropp. Ulykken i Akasia Paradis barnehage i Bergen preger hele Barnehage-Norge.

– Jeg tror ikke en eneste barnehageansatt i dag har lagt et barn til å sove, uten å tenke: «Er dette trygt nok?», har Kidsa-leder Inger Marie Guddal Einan uttalt til NRK.

Akasia Paradis barnehage har etter ulykken innført «sovevakter». Og flere kommuner og private barnehagekjeder gjennomgår nå rutinene sine for tilsyn med barn som sover.

Hendelsen i den kommunale barnehagen i Oslo i november 2017, ble fanget på film av en nabo som nå har tipset NRK. Videoen tydeliggjør risikoen ved manglende tilsyn med barn som skal sove.

I over ti minutter sitter den da to år gamle gutten våken i vognen uten tilsyn. Så faller han i gulvet.

Barnehage Oslo før fall

UROLIG: Gutten er tydelig urolig over lengre tid før han til slutt faller ut av vognen.

Foto: Privat

Ble forlatt uten sele

Styreren i barnehagen forklarer hendelsen slik:

– Vi hadde en vikar under opplæring, som hadde fått ansvar for å legge et av barna i vognen, sier hun til NRK.

Gutten ble så overlatt til seg selv uten at rutinene hadde blitt fulgt.

– Vikaren glemte å feste selen rundt barnet i vognen, trodde barnet sov, og gikk inn. Der ble han opptatt med et annet barn, og så dermed ikke til barnet som skulle sove, forteller styreren.

Gråt i ti minutter

Etter dette ble gutten – som altså ikke hadde sovnet – værende alene i vognen uten tilsyn. Dette pågikk i 12-14 minutter, ifølge barnehagens egne beregninger, før han falt ut.

– Han gråt nok i rundt ti minutter, før han falt ut av vognen da han prøvde å strekke seg etter smokken sin, forteller barnehagestyreren.

På videoen kan man høre et kraftig dunk når man ser toåringen falle ut av vognen og treffe tregulvet.

Like etter kom naboen som filmet hendelsen til. Han løftet opp toåringen, og tok ham med inn i barnehagen. Gutten fikk ikke nevneverdige skader i fallet.

– Svært alvorlig

Naboen forteller NRK at han reagerte på å høre gutten gråte over lengre tid, uten at noen kom til. Derfor bestemte han seg for å filme det som skjedde.

Men etter kort tid overlot han kameraet til samboeren, og løp ned for å hjelpe gutten.

I ettertid varslet han om saken i en e-post til bydelen i Oslo kommune, og sendte dem videoen.

«Gutten var åpenbart svært redd», skrev naboen.

«Dette var en hendelse som ikke skal skje. Styreren tar dette svært alvorlig og har også snakket med alle de øvrige ansatte», svarte bydelens barnehageleder.

Akasia Paradis barnehage

GUTT BLE FUNNET BEVISSTLØS: Ulykken i denne barnehagen i Bergen har preget Barnehage-Norge. Styreren i Oslo-barnehagen sier hun tror det er mange kommunale barnehager som ikke har rutiner for tilsyn ved soving skriftlig nedfelt lokalt. – Men kanskje det skjer noe nå, etter denne hendelsen i Bergen. Det er trist at det skal skje slike uhell for at man skal skjerpe rutinene, sier styreren.

Foto: Olaug Spissøy Kyvik / NRK

Vikaren måtte slutte – laget skriftlige rutiner

Barnehagelederen sier til NRK at det ikke var noe galt med barnehagens rutiner, og kaller saken en alvorlig enkelthendelse.

Styreren sier vikaren skulle ha festet barnevognselen, ikke skulle ha forlatt gutten før han hadde sovnet, og skulle ha bedt en annen ansatt overta ansvaret da han ble opptatt med et annet barn.

NRK får opplyst at vikaren ikke fikk forlenget kontrakten sin etter hendelsen.

Styreren sier barnehagen verken har hatt lignende hendelser verken før eller siden, men at de etter hendelsen valgte å skriftliggjøre rutinene sine.

Nå fremgår det tydelig i beredskapsplanen hvilket tilsyn barn som sover skal få av personalet.

– Der står det at man ikke skal forlate barnet før det er sovnet, at selen skal festes, og at man skal ha barna under oppsyn mens de sover. Hvis ingen voksne er ute når barn sover utendørs, skal det alltid sitte en ansatt i vinduet og følge med, sier styreren.

– Trist at det skal skje uhell før man skjerper rutinene

Gutten som ble kritisk skadet i Bergen lå i en såkalt sportsvogn uten bag eller vognpose, opplyser politiet til BT.

Mandag fortalte NRK at ingen av de største kommunene har sentrale rutiner for tilsyn med barn som sover.

Styreren i Oslo-barnehagen sier hun tror det er mange kommunale barnehager som heller ikke har slike rutiner skriftlig nedfelt lokalt.

– Men kanskje det skjer noe nå, etter denne hendelsen i Bergen. Det er trist at det skal skje slike uhell for at man skal skjerpe rutinene, sier styreren.

Flere private barnehagekjeder har heller ikke slike fellesrutiner. Fordi det er store forskjeller fra barnehage til barnehage, mener de det er best å tilpasse rutinene lokalt.

De kommunale barnehagelederne NRK var i kontakt med mandag mener det samme, og påpeker at det til syvende og sist er styreren som må sørge for at barnehagen drives forsvarlig.

Jakob Linhave

EVALUERER: Jakob Linhave, direktør for miljø- og helseavdelingen i Helsedirektoratet, sier det vil være naturlig å se på rutiner for tilsyn ved soving når regelverket for barnehagene skal revideres til sommeren.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Direktoratet: – Finnes ikke forskrifter

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole sier at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges», men inneholder ingen konkrete krav til tilsyn med barn som sover.

Helsedirektoratets veileder til forskriften sier også lite om dette, utover at barn som sover utendørs i barnehagen lett må kunne ses innenfra.

– Nei, det finnes ikke noen detaljerte forskrifter for tilsyn med barn som sover i barnehager, sier Jakob Linhave, direktør for miljø- og helseavdelingen i Helsedirektoratet, som forvalter forskriften.

Som de kommunale barnehagetoppene, mener han det er vanskelig å lage helt konkrete sentrale rutiner for dette.

– Alle barnehager er forskjellige, og det er opp til dem å lage rutiner. Vi kan gi veiledning, men det er vanskelig å lage forskrifter som vil ivareta alle tenkelige situasjoner, sier avdelingsdirektøren.

Vil se på reglene for tilsyn ved soving

Men Helsedirektoratet tok likevel opp temaet da de i fjor kom med sitt høringsinnspill til den nye normen for pedagogbemanning i barnehagene.

– Vi påpekte at bemanningen må være god nok til at man til enhver tid kan gi barna tilstrekkelig tilsyn, for å forebygge uheldige hendelser, også i forbindelse med soving, sier Linhave.

Og til sommeren vil temaet bli tatt opp igjen, når direktoratet skal gjennomgå regelverket for skoler og barnehager. Det kan ende med at det gjøres presiseringer i forskriften knyttet til soving i barnehager.

– Da skal disse paragrafene ut på høring, og det vil være naturlig å se på dette, sier Linhave.