To nye dødsfall på sjukeheim

To bebuarar på Metodisthjemmet i Bergen er døde som følge av koronaviruset. Det opplyser Bergen kommune. Dermed er total 14 bebuarar på sjukeheimar i Bergen døde.