To asylanter må forlate Johanneskirken

Menighetsrådet har bedt to menn om å forlate kirken innen klokken 18.00 fredag kveld.

Fastende i Johanneskirken

15 asylanter har oppholdt seg i Johanneskirken siden 9. oktober i frykt for å bli sendt ut av landet. De sultestreiker, og tar bare til seg vann.

Foto: NRK

Lørdag har den ene av asylantene forlatt kirken. Den andre vil ikke gå. Menighetsrådet skal ha nytt møte i løpet av dagen.

Siden 9. oktober har 15 asylanter søkt tilflukt i Johanneskirken i Bergen , i frykt for å bli kastet ut av landet.

Det er ulik bakgrunn for at to av dem nå bes avslutte oppholdet sitt i kirken.

Én nekter å snakke med menighetsrådet, og den andre har en ankesak gående, som gjør at han fritt kan bevege seg i det norske samfunnet så lenge denne saken pågår.

– Ville ikke gi oss opplysninger

Leder i menighetsrådet, Kristin Knudsen, forklarer:

– Etter et møte i går orienterte vi alle asylantene om at dersom vi skal kunne klare å hjelpe dem videre, så trenger vi en individuell samtale med alle sammen. Slik kan vi klargjøre situasjonen for en advokat som eventuelt skal inn og hjelpe.

Talspersoner for asylantene

Babak Majed er én av to asylanter som har fungert som talspersoner i forhold til media.

Foto: Frank Bremnes/NRK

– Men så oppstod det en situasjon hvor én av mennene ikke ville gi oss noen opplysninger om sin personlige situasjon. Han uttrykte veldig klart at han ikke stoler på noen av oss, og det er klart at dette svekker tillitsforholdet.

Mistroen har økt dag for dag

Knudsen sier at samtaleklimaet har blitt vanskeligere for hver dag, og mistroen fra asylantene sin side har økt.

– Vi er avhengige av å opprettholde et tillitsforhold mellom vi som har tatt denne jobben på oss, og de som har søkt om beskyttelse. Og når det vi sier eller gjør hele tiden blir kritisert, så blir grunnlaget for å gi beskyttelse stadig svakere.

Har anket oppholdssak

Den andre av de to som er bedt om å forlate kirken har fått avslag på sin oppholdssøknad, men har anket saken. Dermed kan han fritt bevege seg i det norske samfunnet mens ankesaken pågår, og har ikke behov for kirkens beskyttelse, mener Knudsen.

– Nå sitter vi igjen med elleve mennesker som har klargjort for oss hvorfor de er redde for å bli returnert. Og dette er vi nå i dialog med en advokat om, for å hjelpe dem, sier hun til NRK.

De to som må forlate kirken tok beskjeden med stor ro, ifølge Knudsen.

Les også: Frykter for sikkerheten til asylantene | Johanneskirken blir stengt på ubestemt tid | Demonstrerer for papirløse i Norge | – Fastende kan holde ut i 60 - 80 dager | Regjeringen nekter å følge krav