Tjukke nordmenn gjer at sjukehusa må ha nye operasjonsbord

JOSTEDALEN (NRK): Inst i Sogn skal dei lage framtidas operasjonsbord. Solide nok til å bere vekta av nordmenn som blir tjukkare og tjukkare.

Sykehus

NYE STANDARDAR: Krava til operasjonsborda på norske sjukehus har forandra seg. Forklaringa er enkel: nordmenn har vorte tyngre.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Dette er massiv aluminium, så det er kraftige klumpar vi lager.

Kurt Brun er dagleg leiar i Bfire, og viser fram deler av eit nytt operasjonsbord.

Verksemda, som ligg midt i Jostedalen i Sogn, har nett starta på skissene til heilt nye operasjonsbord.

For krava til operasjonsborda på norske sjukehus har forandra seg.

Forklaringa er enkel: Nordmenn har vorte tyngre.

Kurt Brun

MÅ TENKA NYTT: Kurt Brun må teikna og bygga nye bord som skal tola 100 kilo meir enn dei gamle, som han står attmed her.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Pasientane er større rett og slett, seier Per Arne Flølo, avdelingssjef i Helse Førde.

Ved Førde sentralsjukehus skal dei bygge åtte nye operasjonsstover. Og alle treng meir solide operasjonsbord med sterkare løtftefunksjon.

– Me investerer for tjue år fram i tid, og då må me ta høgde for trendane, som er at pasientane blir større, seier Flølo.

Også ved Oslo Universitetssjukehus blir det investert i meir robuste operasjonsbord. Tidlegare skulle dei tola 135 kilo.

No skal dei tola minst 250 kilo.

Per Arne Flølo, Helse Førde

STORE NORDMENN: – Pasientane er større rett og slett, seier Per Arne Flølo, avdelingssjef i Helse Førde.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

7 av 10 vaksne nordmenn er overvektige

Tal frå Folkehelseinstituttet viser at gjennomsnittsvekta til den norske befolkninga i mange år har gått opp.

Ifølge Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT) er nesten 7 av 10 vaksne nordmenn nå overvektige.

I den første HUNT-undersøkinga frå 1984-86, veide deltakarane (20-100 år) i gjennomsnitt 72 kilo.

I 2017–2019 var gjennomsnittsvekta komme opp i 80 kilo.

LES OGSÅ: Forskarar jobbar for å finne svaret på korleis nordmenn har blitt friskare og feitare på same tid.

På 70-talet hadde vi ein epidemi av hjarte- og karsjukdom i Noreg. Spesielt i Nord-Noreg døydde mange unge menn av hjarteinfarkt, men dei var ikkje overvektige.

– No har dette snudd. Færre har høgt blodtrykk og høgt kolesterol, og veldig få røyker. Men veldig mange er overvektige, uttala forskar Laila Arnesdatter Hopstock på Helgemorgon i oktober.

«Made in Jostedalen»

Attende i Jostedalen står Kurt Brun over skissene. Han peikar og forklarar kva som er viktig å tenka på når eit nytt operasjonsbord skal sjå dagens lys.

– Det er mange rørlege delar på eit operasjonsbord. Det må vera stabilt, og det må ha krefter nok til å løfta og flytta slik det skal. Då må me dimensjonera mykje opp.

LES OGSÅ: Nordlandssykehuset har mottatt pengestøtte frå Helse nord til et innovasjonsprosjekt som skal bidra til et betre behandlingstilbod for barn og unge med overvekt og fedme.