Hopp til innhold

Oppdrag for 100 millioner til kriserammede verft

BERGEN (NRK): I statsbudsjettet for 2016 lanserte regjeringen en tiltakspakke for aktivitet og omstilling. Som en del av denne pakken er 100 millioner kroner nå satt av til å pusse opp tre forskningsskip.

Forskningsskipet G. O. Sars. Foto: Morten Holm

HAVFORSKNINGSFARTØYET G.O. SARS: Dette er det første skipet som skal oppgraderes.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Behovet for oppgradering av disse skipene har vært der lenge. Samtidig har målet har vært å få omsatt disse pengene til aktivitet raskest mulig, slik at man kan bidra til å beholde aktivitet innen entreprenørskap og leverandørindustri, sier fiskeriminister Per Sandberg til NRK.

Alle midlene knyttet til oppgraderingen av forskningsfartøyene skal være benyttet innen januar 2017.

Direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet er svært fornøyd:

– I tillegg til sysselsettingen, så bidrar disse pengene også til mer og bedre forskning. Marin forskning er viktig dersom fiskeri og havbruk skal bli en enda viktigere næring for Norge fremover. Vi ruster opp med ny teknologi, og dette gir oss enda mer hensiktsmessige båter å arbeide fra.

Begynner med «G.O. Sars»

Det første skipet som skal pusses opp er «G.O. Sars». Skipet skal få nye vinsjer. Anbudskonkurransen er avsluttet og en norsk leverandør ble valgt.

Det er inngått en kontrakt verdt 10 millioner kroner med McCartney Norge i Stavanger, og arbeidet skal utføres ved verftet Westcon Yards i Florø, og starter opp i mai.

Et nytt anbud verdt om lag 20 millioner kroner er lyst ut i dag. Dette anbudet gjelder forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen», som i mange år har seilt i tropiske farvann for NORAD, og nå skal bygges om for bruk i arktiske farvann.

– Vi håper selvsagt at disse oppdragene i størst mulig grad vil gå til norske verft og norsk industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Norsk industri er svært konkurransedyktig på dette feltet og innehar en svært god kompetanse. Det gjør at de stiller i fremste rekke.

Anbudet knyttet til det siste skipet, «Johan Hjort», skal også lyses ut så snart som mulig.

Johan Hjort

JOHAN HJORT: Er det siste av de tre skipene som skal pusses opp

Foto: Øystein Antonsen / NRK