Hopp til innhold

Tilsyn med sykehjem hvor 16 døde: Metodisthjemmet har drevet forsvarlig

Smale ganger, ukjente vikarer og strenge regler for testing skapte den alvorlige situasjonen ved Metodisthjemmet i Bergen, ifølge ny rapport. Sykehjemmet har hatt 16 koronarelaterte dødsfall.

Metodisthjemmet i Bergen

METODISTHJEMMET: Ved Metodisthjemmet i Bergen har 16 av de 46 beboerne dødd.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

16 av 46 beboere er døde som følge av koronaviruset ved Metodisthjemmet i Bergen.

Det er sykehjemmet i Norge med flest koronarelaterte dødsfall.

For to uker siden åpnet fylkeslegen i Vestland, tilsyn mot sykehjemmet. Hun ville få svar på om smitteverntiltakene og behandlingen av pasienter var god nok.

Nå har Fylkesmannen konkludert med at Metodisthjemmet har drevet forsvarlig ut fra situasjonen.

– Vi mener at under forholdene som var, så har Metodisthjemmet håndtert dette på en måte som er innenfor hva vi kan forvente, sier Helga Arianson, fylkeslege i Vestland, til NRK.

I rapporten står det blant annet at: «Sykehjemmet fulgte råd om smitteverntiltak der de kunne og tilpasset disse til lokale forhold.»

Tre avgjørende faktorer

Likevel mener fylkeslegen at flere forhold kunne vært bedre både i og utenfor sykehjemmet. Spesielt tre faktorer var avgjørende for at så mange ble smittet, og senere døde av viruset ved sykehjemmet:

  • Selve bygget er gammelt, og det gjorde smittevernstiltak vanskeligere enn det hadde vært ved et moderne anlegg. Blant annet pekes det på at korridorene bare 1,5 meter brede, og det var lite egnede fasiliteter for klesvask. Rehabiliteringsplaner var blitt utsatt.
  • På det meste var over 54 ansatte i karantene eller isolasjon. Det ble derfor hentet inn mange vikarer som var ukjente med forholdene. Ansatte og institusjonsleder beskriver det som kaotisk da vikarene ble hentet inn.
  • Testkapasiteten var lav da utbruddet ble oppdaget i begynnelsen av april. Kriteriene for hvem som ble testet var strenge. Dette førte ifølge Fylkesmannen til at smitten var vanskelig å avdekke.

– At folk må løpe og gå mellom flere etasjer er ikke bra, men det har vært vanskelig å gjøre det på en annen måte når bygningen ser ut som den gjør, sier Arianson.

Fylkeslege i Vestland, Helga Arianson

FYLKESLEGEN: Fylkeslegen i Vestland, Helga Arianson, er ansvarlig for tilsynet mot Metodisthjemmet.

Foto: Ina Romslo Rønning / NRK

Forsvarlig ut fra forholdene

Til tross for forbedringspunktene konkluderer fylkeslegen med at det var vanskelig å forhindre at smitten kommer inn i sykehjem.

«Hvilke institusjoner som rammes ser ut til å bero på tilfeldigheter. [...] Vi kan ikke se at sykehjemmet gjennom en annen handlemåte kunne ha hindret at covid-19 kom inn i institusjonen», står det i rapporten.

Tilsynet peker på at enkelte smittevernstiltak ikke ble fulgt av personell på sykehjemmet. Personellet fikk heller ikke en fullgod opplæring i smittevern.

Sykehjemmet beskriver opplæringen som et «krasj-kurs».

Likevel ble nye medarbeidere så langt som mulig, satt på vakt med rutinert personale under den første delen av utbruddet.

I rapporten kommer det frem fra en ansatt at de nye ble «kastet litt ut i det», men at de samtidig fikk beskjed på forhånd om at opplæringen ikke ville være fullverdig.

Likevel mener fylkeslegen at måten Metodisthjemmet løste utfordringene på var forsvarlig.

Da utbruddet først var kommet, var det karantenesituasjonen, det gamle bygget og dårlig testkapasitet som ble avgjørende for at så mange ble smittet.

Metodisthjemmet

46 PLASSER: Metodisthjemmet har avtale med Bergen kommune om å drive 46 sykehjemsplasser.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Kan ha vært smitte på sykehjemmet lenge

2. april ble en ansatt ved sykehjemmet den første som fikk påvist koronasmitte. Den ansatte hadde vært på jobb 25. mars.

Deretter kom det daglig nye bekreftede smittetilfeller ved sykehjemmet.

Det er ikke usannsynlig at en ansatt tok med seg smitten inn, ifølge sykehjemmet og Bergen kommunes smittevernmyndighet.

Men i rapporten skriver fylkeslegen at det døde flere pasienter på sykehjemmet i mars måned, som ikke var testet for covid-19.

Derfor kan det ikke utelukkes at smitten kom inn enda tidligere. Selv om besøksforbudet kom 13. mars kan smitten ha kommet inn også før det.

I tilsynsrapporten kommer det frem at beboere, pårørende og ansatte er sterkt preget av situasjonen.

Onsdag skrev BT at fylkeslegen i Vestland har åpnet nok en tilsynssak mot Metodisthjemmet. Årsaken er at en familie skal ha blitt nektet å flytte en beboer bort fra hjemmet, ifølge avisen.

– Vi har opplevd Lille-Italia

Torsdag kommenterte også Metodisthjemmet rapporten og situasjonen ellers. Institusjonsleder Karianne Magnussen sa hun var takknemlig for at fylkesmannen opprettet tilsynet.

– Vi er også takknemlig for at de anerkjenner den nasjonale krisen som landet vårt befant seg i, det svake kunnskapsgrunnlaget om covid-19, den lave testkapasiteten og de strenge testkriteriene som forelå på tidspunktet, sa Magnussen.

Atle Halvorsen og Karianne F. Magnussen

TENTE LYS: På pressekonferansen som styreleder Atle Halvorsen og instutisjonsleder Karianne Magnussen holdt, var det tent 16 lys. Det er ett lys for hver av beboerne ved hjemmet som har gått bort grunnet covid-19.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Styreleder Atle Halvorsen brakte sine kondolasjoner til de pårørende til pasientene som døde ved sykehjemmet.

– Vi har opplevd Lille-Italia. Det er sterke ord. Det er en verdensomspennende pandemi og vi ble truffet med full tyngde, sier Halvorsen.

Metodisthjemmet

PRESSEKONFERANSE: Metodisthjemmet har kalt inn til pressekonferanse klokken 13 for å kommentere situasjonen ved sykehjemmet.