TIL HAUKELAND ETTER KOLLISJON:

Éin mann i 20-åra er sendt til Haukeland sjukehus etter ein kollisjon på Sotra. Fire andre personar er køyrd til lokal legevakt for sjekk, inkludert eit spedbarn. – Årsaka til ulukka var at éin bil kom over i motsatt køyrefelt og kolliderte med to andre bilar, seier Preben Vallestad i Hordaland politidistrikt. Føraren av bilen som kom over i motsatt køyrefelt er avhøyrt og fråteken førarkortet.