Tidlegast privatskule i 2019

Bygdefolket på Bryggja frå tidlegast starte privatskule frå hausten 2019, skriv Fjordenes Tidende. Det var i januar at bygda gjekk saman for å sikre skulen fram til dei går inn i Stad kommune. No blir det opp til utdanningsdirektoratet å vurdere søknaden.

Bryggja skule
Foto: Vågsøy kommune