Hopp til innhold

Tidenes dårlegaste laksefiske i fjor

2021 vart det dårlegaste året for laksefiske nokon gong, viser tal frå SSB. Tala viser at det ikkje har vore mindre fangst i elv sidan 1956, og den gongen vart det berre rapportert frå ein tredel av elvane som rapporterer i dag.