Vogntogsjåføren kjørte med overlast på dette dekket

Ti vogntog fikk stoppordre da fem kontrollører fra Statens vegvesen holdt tungbilkontroll på E134. – Skremmende, sier politiet.

Skadet dekk på overlastet vogntog på Seljestad mandag

SLIK SÅ DEKKET UT: Dette vogntoget fikk stoppordre på E134 ved Seljestad mandag kveld. I tillegg til å kjøre på slike dekk, var det overlastet.

Foto: Statens vegvesen

Mandag brukte fem kontrollører fra Statens vegvesen hele ettermiddagen og kvelden på å stoppe farlig ferdsel fra vogntogførere på E134.

Kontrollørene stilte seg opp hovedferdselsåren mellom øst og vest for å kontrollere om sjåførene holdt seg innenfor kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og om vogntogene var lovlig lastet.

Slett ikke alle holdt seg innenfor regelverket:

  • Seks kjøretøy hadde skriftlige mangler.
  • Ett kjøretøy ble rapportert skriftlig.
  • Tre sjåfører fikk gebyr for overlast.
  • To sjåfører fikk trafikkgebyr.
  • Totalt fikk ti sjåfører bruksforbud for kjøretøyene sine.

Politiet: – Skremmende

Ett av vogntogene som kjørte med overlast hadde i tillegg tydelige flenger i dekkene, noe som i kombinasjon med overlasten kan svekke bremseevnen betraktelig.

Blant de andre feilene kontrollørene avdekket, var manglende lastsikring, manglende ABS-bremser på tilhenger, manglende bremselys på tilhenger og for langt vogntog.

Politiet reagerer sterkt på funnene til Statens vegvesen.

– Det er skremmende å høre at det er slik i trafikken. Reglene for kjøre- og hviletid og last er viktige regler, som skal overholdes, slik at det går rett for seg i trafikken. Og da er det skremmende å høre de resultatene som er her i dag, sier politiets operasjonsleder Terje Magnussen.

Seljestad E134

KONTROLLPUNKT: E134 ved Seljestad, mellom Odda og Røldal.

Foto: Statens vegvesen webkamera

– Alvorlige trafikkulykker kan bli konsekvensen

Politiet var selv ikke involvert i kontrollen på Seljestad som pågikk mellom klokken 15 og 24 mandag. Kontrollpunktet på E134 er blant dem som hyppig frekventeres av Statens vegvesens kontrollører.

I pressemeldingen om kontrollen skriver Vegvesenet at de skal «legge til rette for at ferdsel på vei kan skje i et effektivt veisystem uten at trafikanter mister livet eller blir hardt skadde», og at slike kontroller er viktige for at «trafikanter skal komme trygt frem».

Politiet er klare på at det er lite som er trygt over det kontrollørene fant mandag.

– Alvorlige trafikkulykker kan bli konsekvensen. Last kan forskyves og det kan skapes farlige situasjoner, og det er ganske store konsekvenser hvis det går galt, sier operasjonsleder Magnussen.