Hopp til innhold

Test dine mattekunnskaper

Hvor god i matte er du? Ta Utdanningsdirektoratets test her!

Illustrasjonsbilde
Foto: Scanpix / SCANPIX

Alle skoler fikk før de najsonale prøvene et eksemplar med eksempler om hvordan oppgavene kunne se ut.

Oppgavene under er eksempler på oppgaver som 8. klassinger fikk i regnetesten. Klarer du dem?

 

Regn ut:

15,8 + 0,44 =

 • a) 15,52
 • b) 16,24
 • c) 15,36

Hvilket tall har størst verdi?

 • a) 0,52
 • b) 0,1134
 • c) 0,445
 • d) 0,5

Guri er på sykkeltur. Hun har syklet 18 km. Da har hun igjen en tredel av turen. Hvor langt har Guri igjen av sykkelturen?

 • a) 24 km
 • b) 27 km
 • c) 54 km
 • d) 9 km

Ida har et snøbrett som er 150 cm langt. Hun skal lage en tegning av snøbrettet i målestokken 1:5. Hvor langt blir snøbrettet på tegningen?

 • a) 5 cm
 • b) 15 cm
 • c) 25 cm
 • d) 30 cm

Hva er størst volum?

 • a) 0,5 liter
 • b) 8 ml
 • c) 0,6 dm^3
 • d) 4 dl

Sjekk fasiten!