Hopp til innhold

Tenketank

Full av gode råd og ideer...

«Tenketank» er et ganske nytt ord i norsk. Det er en oversettelse av det engelsk-språklige «think tank», som oppstod i USA så sent som i 1948. I norsk har vi fra før ord som «tankesmie», «tenkeboks» som synonyme begreper.

Ordet «tenketank» betegner en gruppe mennesker med ulike kvalifikasjoner, et organ, en institusjon osv. som kommer sammen for å klekke ut ideer, analyser, råd om politikk, næringsliv eller annet, f.eks. faglige forhold. Uttrykket kan også brukes om en uformell forskningsgruppe, og det blir også brukt populært: «Vi får ta en tur i tenketanken...»