Tek kraftskatten til Stortinget

Ordførarane i Luster og Lærdal møter på Stortinget tysdag morgon for å få Senterpartiet til å løfte krisa i kraftkommunane opp i Stortinget. – Konkret håpar vi å få Stortinget til å seie noko om kapitaliseringsrenta. Ei endring av den vil hjelpe på stoda, seier ordførar Ivar Kvalen. Fleire kommunar i fylket blir råka hardt av nedgangen i eigedomsskatten for neste år.