Tar ikke imot tunge narkomane fra parken

Mange av de rusavhengige fra Nygårdsparken vil ikke få hjelp ved det nye mottakssenteret på Årstad. – Å stenge parken uten å gi et skikkelig oppfølgingstilbud er inhumant, ingenting annet, sier lederen for Bergensklinikkene.

MO-senter bybanestopp Wergeland

IKKE SPRØYTEUTDELING: MO-senteret på Wergeland kommer ikke til å ta imot de tyngste brukerne fra Nygårdsparken.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kari Lossius

UNDRER: – Hvor skal den kategorien som kommer fra Nygårdsparken få hjelp, spør Kari Lossius.

Foto: Stiftelsen Bergensklinikkene

Når en av Nord-Europas største åpne russcener stenger i slutten av august, har kommunen gjort klart et syvpunkts program for å ta imot de rusavhengige. Mottaks- og oppfølgingssentrene (MO) på Nesttun og Wergeland har av mange vært regnet som viktige brikker for å ta hånd om de narkomane som ikke lenger får være i parken.

Men nå viser det seg at sentrene ikke blir for alle. I gårsdagens bystyremøte sa sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) at det ikke blir utdeling av sprøyter på senteret på Wergeland, og at dette ikke er «et senter for miljøet i Nygårdsparken», ifølge BT.

Det skapte sterke reaksjoner fra opposisjonen. I dag sier Kari Lossius, leder for Stiftelsen Bergensklinikkene, at hun er overrasket over uttalelsene:

– Jeg trodde MO-sentrene var en del av planen. Ut i fra det Stoltenberg-utvalget skrev om disse sentrene, at det skulle være et lavterskel-tilbud, har jeg tenkt at sentrene skulle være for dem med et langtkommet og alvorlig rusproblem. Hvis det ikke er det, hvor skal den kategorien som kommer fra Nygårdsparken få hjelp?

– Har ikke gitt etter for press

Senteret på Nesttun får sprøyteutdeling, og sosialbyråd Dag Inge Ulstein påpeker at Helse Bergen har signalisert at de vil åpne egne MO-sentre, for at ulike behandlingssentre skal kunne møte brukere i ulike faser.

Beboerne på Wergeland har engasjert seg kraftig mot det nye senteret. Ulstein avviser at det er derfor de vil avvise de tyngre brukerne her.

– På ingen måte. Denne differensieringen er noe både vi og Helse Bergen har vært tydelige på siden plasseringen ble avklart, sier han.

– Men kommer Helse Bergen sine sentre tidsnok til stengingen av Nygårdsparken i august?

– Det må du nesten spørre Helse Bergen om. Men det er syv punkter i handlingsplanen vår mot åpne russcener, og det er ikke bare MO-sentrene som er viktig, sier Ulstein, som påpeker at byrådet blant annet har satt av mer penger til booppfølging på budsjettet.

Oppretter to brukerrom

Leder for avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, Ola Jøsendal, sier til bt.no i dag det vil bli opprettet to brukerrom for Nygårdsparken-klientellet, et på Danmarksplass og et ved Strax-huset på Damsgård.

Håvard Færøy Rommetveit

UBEGRUNNET FRYKT: – Hvis det blir sprøytespisser over alt, så er det ikke greit, sa Wergeland-beboer Håvard Færøy Rommetveit til NRK i november. Nå er det klart at de tyngste brukerne ikke kommer til hans nabolag.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Etter vi satte en dato for stengingen har politiet kommet med en spesialenhet, Helse Bergen har opprettet flere behandlingsplasser, og det er mange flere brukere som har kommet inn i Lar-programmet. Alle gode krefter jobber sammen. Samtidig ser vi en reduksjon av brukere i Nygårdsparken gjennom de siste årene, sier Ulstein.

– Vanskeligere å finne dem som trenger hjelp

At tallet på brukere har gått ned, stemmer med det Lossius har fått høre. Men hun ser ikke umiddelbart på det som positivt.

– Rusavhengige har blant annet fått møteplasser langs Bybanen. Da har vi ikke løst noe, bare spredd problemet. Fordelen med Nygårdsparken er at miljøet er avgrenset, noe som gjør det lettere å sette inn tiltak. Allerede nå ser vi at det er vanskeligere å finne dem som trenger hjelp, sier klinikksjefen.

Lossius sier hun så på MO-sentrene som desentraliserte Strax-hus, med lav terskel for hvilke brukere som kunne slippe til. Det blir verken realiteten for senteret på Nesttun eller Årstad, sier Ulstein.

– Senteret på Nesttun vil ta imot dem med et rusproblem med en alvorlighetsgrad som ligger mellom brukerne av Strax-huset og Wergeland.

– Det hjelper jo ikke de rusavhengige

ulstein

GODT NOK: Tilbudet er godt nok, sier sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF).

Foto: NRK

Lossius tror terskelen må senkes både på Nesttun og Wergeland, og viser til at brukerne i Nygårdsparken er en gruppe med store utfordringer.

– Vi fagfolk har hele veien sagt at det trengs et bredsprektret tilbud der brukerne av parken synes det er ok å komme. Med hjelpeapparat, rask behandling, medisinutdeling og gode rehabiliteringsløp. De vi snakker om er sannsynligvis den aller mest krevende gruppen innenfor rusfeltet, som ikke bare er rusavhengige, men også ofte har psykiske og somatiske lidelser, sier Lossius.

Hun kaller det inhumant ikke å ha et skikkelig oppfølgingstilbud klart før man stenger parken.

– Mye av årsaken til stengingen, slik jeg oppfattet det, var å gi de rusavhengige et bedre liv. Nå blir det bedre for de andre som ferdes i parken og som er naboer til den, men det hjelper jo ikke de rusavhengige.

Får hjelp av frivillige

Ulstein sier han er trygg på at de skal ha et tilbud for alle, selv om verken Nesttun- eller Wergeland-senteret åpner dørene for de tyngste brukerne.

– Differensieringen gir oss i samarbeid med Helse Bergen muligheten til å få et mer helhetlig og kvalitativt bedre tilbud. Helse Bergen jobber med egne MO-sentre, vi har bygget en rekke boliger, økt tilskuddene til booppfølging, og har også invitert frivillige organisasjoner til å bidra med utforming av aktiviteter, sier han.