Taiman: – Jeg er lei meg

Borgarting lagmannsrett har bestemt at Taiman Agid Fatah ikke får komme tilbake til Norge. – Han tok det med fatning, men er veldig skuffet, sier advokaten hans.

Taiman på Trandum

PÅ TRANDUM: Taiman ble sendt ut av Norge 10. januar etter et kort opphold på Trandum transittmottak.

Foto: TIPSER.NO / Daniel D.Laabak

Taiman kom til Norge som 14-åring, men familien søkte akkurat for sent til å få opphold under forskriften for barn av asylsøkere. I januar i fjor ble han sendt ut, etter 13 år i Norge.

28-åringen gikk rettens vei for å få omgjort Utlendingsnemndas vedtak, men tapte i Oslo tingrett. Han anket, og nå er saken avgjort i lagmannsretten.

Der slås det fast at Utlendingsnemndas vedtak er gyldig, skriver Bergens tidende.

Advokaten til Taiman, Asgeir Thomassen, fikk snakket med ham på telefon fredag kveld. Han sier han tok avgjørelsen med fatning, men at han var svært skuffet.

– Han sa bare «jeg er lei meg, lei meg, lei meg», sier Thomassen.

Vurderer å anke

Retten mener det ikke er gjort feil ved saksbehandlingen som kan ha påvirket Utlendingsnemndas vedtak, slik Taiman påstår.

– Vi er veldig skuffet på vegne av Taiman og famailien hans, men vi vurderer å anke til Høyesterett for vi mener det gode grunner for det, sier Thomassen.

Ifølge advokaten er Taiman positiv til å gå videre med saken, men de har ikke tatt en avgjørelse ennå.

Lagmannsretten skriver i dommen at de har forståelse for at UNEs vedtak må ha virket urettferdig da foreldrene og alle yngre søsken fikk oppholdstillatelse.

«Den etterfølgende usikkerheten og belastningen ved en langvarig søknad- og klageprosess med usikkert utfall har utvilsomt vært vanskelig. Lagmannsretten er likevel enig med UNE og tingretten når man finner at det ikke foreligger så spesielle og tungtveiende individuelle omstendigheter som skiller klagerens sak fra et større antall saker, at disse med styrke taler for at familiegjenforening må innvilges. Det er ikke fremlagt nye opplysninger for lagmannsretten som tilsier at UNEs vurdering av disse omstendighetene var gal.»

Deprimert og alene

Taiman-saken vakte stort engasjement både i Bergen og nasjonalt. Blant annet trakk ett av UNE-medlemmene seg i protest mot at Taiman ble sendt ut.

28-åringen bor nå hos en familie som han ikke kjente da kom til Irak, men som har tatt seg av ham. Han har utviklet en depresjon og har det ikke bra, forteller Thommassen.

– Han har ingen der. Hele familien hans bor jo her i Norge.

Taiman kan snakke kurdisk, men ikke skrive det.

– All skolegang har han hatt i Norge, derfor kan han ikke skrive kurdisk. Det gjør at han har få muligheter i Irak, forteller advokat Thommassen.

Les også: – Jeg forventet å få komme tilbake til Norge