Sykehus-demonstrantene ble ikke hørt

Engasjementet har vært enormt. Men nå har Helse Fonna-direktøren sagt sitt: Akuttkirurgisk avdeling ved Odda sjukehus bør legges ned.

Demonstrasjon Odda sjukehus

STORE DEMONSTRASJONER: Folket i Odda har demonstrert mot nedlegging av akuttkirurgien i flere omganger. I forbindelse med folkemøtet i regi av Helse Fonna 16. februar var minst tusen personer møtt opp.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette er jo en sak hvor det er mange sterke meninger. Det har jo vært et veldig stort engasjement, som har gjort inntrykk. Jeg har hørt på argumenter for og imot, men fra et faglig standpunkt er det for fremtiden utfordrende å sikre et bærekraftig akuttkirurgisk tilbud ved Odda sjukehus, sier Olav Klausen.

Han er administrerende direktør for Helse Fonna. Neste tirsdag møtes styret i helseforetaket. Der ber Klausen dem om å vedta følgende:

– Min anbefaling til styret er at Odda sjukehus fremover skal ha akuttfunksjon i indremedisin, skal ha anestesilege i døgnvakt, skal ha planlagt dagkirurgi og skal ha skadepoliklinikk, sier Klausen.

Men den akuttkirurgiske vaktfunksjonen og traumemottaket ved sykehuset skal bort, dersom styret støtter sin direktør. Det var Hardanger Folkeblad som først meldte hva han innstilte på.

Her er hele Klausens forslag til styrevedtak:

Store demonstrasjoner

Å gjette at dette vil utløse protester, er ingen vanskelig øvelse.

Folket i Odda har i flere omganger mobilisert stort for å bevare akuttkirurgien ved sykehuset. De frykter lange pasientreiser ved kritiske skader.

Initiativtakerne til demonstrasjonen i forbindelse med Helse Fonnas informasjonsmøte 16. februar anslo at 2500 personer møtte frem da. Det sier mye om engasjementet i en kommune med 7000 innbyggere.

Olav Klausen

FORESLÅR NEDLEGGELSE: Direktør i Helse Fonna, Olav Klausen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Vil ikke utdype

– Kan du utdype hvorfor dette er din anbefaling?

– Da vil jeg gjerne vise til styresaken som er lagt ut i dag, der jeg har gått grundig gjennom dette. Jeg har ikke lyst til å debattere saken i media før styremøtet. Vi skal ha et åpent styremøte 7. mars. Vi har også tenkt å sende styremøtet direkte, slik at alle kan følge debatten, sier Klausen til NRK.

Rapporten fra prosjektgruppen kommer i kjølvannet av helseminister Bent Høies nye sykehusplan, og har siden desember i fjor vært på høring og til ekstern kvalitetssikring.

Vil forklare og begrunne i styremøtet

– Hvilke tilbakemeldinger forventer du på dette?

– Nei, som sagt, dette er jo en sak hvor det er mange sterke meninger, spesielt om akuttkirurgi. Men jeg håper jo også at utviklingspotensialet for Odda sjukehus kan bli diskutert, sier Klausen.

– Hva tenker du om konsekvensene dette kan få for befolkningen i Odda?

– Nei, som sagt, jeg vil gjerne vise til styresaken. Jeg har ikke lyst til å debattere saken ytterligere i media. Jeg har tenkt å legge frem min begrunnelse og min forklaring i styremøtet den 7.3.

Styremøtet i Helse Fonna, der Odda sjukehus' skjebne skal endelig besegles, avholdes altså neste tirsdag. Her kan du lese hele Klausens innstilling.