Hopp til innhold

Sykehjemssjef ga rådmann taushetsbelagte opplysninger om pasienter

Skulle varsle om uforsvarlig pasientbehandling, men brøt selv loven.

Helga Arianson

– BRØT HELSEPERSONELLOVEN: «Du har opplyst at du ved en ren glipp glemte å anonymisere navnene til pasientene i avvikene og at du er fullt klar over at dette skulle ha vært gjort. Det foreligger etter dette brudd på taushetsplikten», skriver fylkeslege Helga Arianson (bildet) i vedtaksbrevet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Fylkeslegen har kommet med nok et vedtak i den betente striden ved Fedje sjukeheim, der sykehjemssjefen blant annet har anklaget tilsynslegen for å «skape frykt og uro blant sykehjemmets ansatte».

Sykehjemssjef Nadine Gutte-Preusse skrev tidligere i år en rekke avviksmeldinger om hendelser på sykehjemmet fra det foregående halvåret. Meldingene førte til at fylkeslegen åpnet tre tilsynssaker, med fokus på tilsynslege Ernst Horgens pasientbehandling.

Horgen, som også er kommunelege på Fedje, mener på sin side de oppsamlede avviksmeldingene inngikk i et «komplott» mot ham fra sykehjemssjefen og en avdelingssykepleier.

Legen meldte selv sykehjemssjefen til fylkeslegen. Fedjes daværende rådmann hadde nemlig også mottatt avviksmeldingene – uten at pasientenes navn var sladdede.

Et «alvorlig og uforsvarlig» brudd på taushetsplikten, skrev Horgen til fylkeslegen, som åpnet sin fjerde samtidige tilsynssak mot sykehjemmet.

Nå er konklusjonen klar: Sykehjemssjefen brøt taushetsplikten.

Fedje sjukeheim

FIRE TILSYNSSAKER: Det er åpnet hele fire tilsynssaker mot Fedje sjukeheim i år. Tre knyttet til tilsynslegens pasientbehandling, og én til sykehjemssjefens taushetspliktbrudd. – Noen ganger har vi flere saker samtidig på en virksomhet eller en lege, men det er ikke ofte, har fylkeslege Helga Arianson tidligere uttalt til NRK.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Får ikke straff

Sykehjemssjef Gutte-Preusse, som også er kommunens pleie- og omsorgsleder, sier hun ikke er overrasket.

– Jeg er innforstått med avgjørelsen, for jeg forsto tidlig at jeg hadde brutt taushetsplikten, sier hun til NRK.

Ifølge fylkeslegens vedtak har Gutte-Preusse forklart at hun «ved en glipp» glemte å anonymisere pasientnavnene i overskriften på de seks avviksmeldingene hun sendte til daværende rådmann Ingebjørg Vamråk.

Helsepersonell skal etter loven hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om «folks legemes- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold» de får gjennom jobben.

Fylkeslegen har valgt ikke å sende saken videre til Helsetilsynet. Det begrunner de med forklaringen om at hendelsen var en glipp, at Gutte-Preusse ikke har sendt avviksmeldingene til andre enn rådmannen, og at hun «har tatt lærdom av saken».

Sykehjemssjefen møter derfor ingen sanksjoner.

– Jeg er glad fylkeslegen har kommet til at det ikke blir noen videre konsekvenser, sier Gutte-Preusse.

Fikk kritikk for pasientbehandling

Horgen meldte også sykehjemssjefen for uforsvarlig pasientbehandling. Fordi noen av avvikene ble skrevet lenge etter at hendelsene skjedde, mente han at han hadde blitt fratatt muligheten til tidlig å lære av feilene.

Dette reagerer ikke fylkeslegen på, «da vi vurderer at det har vært en tett dialog mellom sykehjemmet og Horgen om ulike forhold i lang tid».

Av de tre tilsynssakene knyttet til tilsynslegen, er to avgjort. I den ene unnslapp han og sykehjemmet kritikk.

I den andre, der en pasient med blodpropp måtte vente en måned på behandling, fastslo fylkeslegen at Horgen ikke hadde gitt forsvarlig helsehjelp.

Denne saken ble heller ikke sendt til Helsetilsynet, fordi legen hadde beklaget og fylkeslegen mente svikten også skyldtes systemfeil.

Den siste tilsynssaken, som også omhandler en pasient med blodpropp, er foreløpig ikke avgjort.