Hopp til innhold

– Tid vi skulle brukt på pasienter brukes på å lete etter journaler

Ansatte på norske sykehjem slår alarm om dårlige journalsystem. Sykehjemslege Anette Fosse må bruke timevis hver dag på å lete etter informasjon om pasienter.

Sykehjemslege Anette Fosse bruker medisinsk utstyr på en benk

MISTER TID: Sykehjemslege Anette Fosse frykter pasienter kan bli feilmedisinert på grunn av journalsystemer som ikke fungerer.

Foto: Frank Nygård / NRK


For liten tid til oppfølging, rot med journalsystemene og manglende vurdering av medisiner.

Dette er blant funnene i en spørreundersøkelse blant helsepersonell gjennomført av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.

Tirsdag skrev NRK om 92 år gamle Johannes Solheimsnes, som fikk halvert antall medisiner etter én samtale med legen.

Undersøkelsen NRK har gjort viser at mange sykehjemsleger har store problemer med å få tak i informasjon om pasienter som trenger en justering av medisinene.

– Bruker enormt med tid

I dag finnes det et lappeteppe av datasystemer i de ulike delene av helsevesenet. De fleste av systemene er kjøpt inn hver for seg, og snakker ikke med hverandre.

Dette blir et problem når pasienter skal overføres for eksempel mellom sykehus og sykehjem.

Sykehjemslege og fastlege Anette Fosse mener situasjonen er uholdbar.

– Vi bruker enormt mye tid på å lete oss fram og etterspørre informasjon. Dette er misbruk av tid som burde vært brukt til å behandle pasientene, sier Fosse.

Hun er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana.

Dips journalsystem

MANGELFULLE SYSTEMER: Journalsystemene som brukes på sykehjemmene har en rekke mangler. Nå slår de ansatte alarm.

Foto: ROLV CHRISTIAN TOPDAHL / NRK

Slår alarm i undersøkelse

NRK har gjennomført en spørreundersøkelse blant helseansatte i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

I den anonyme undersøkelsen har 50 sykehjemsleger og sykepleiere fra ulike steder i landet svart på spørsmål og påstander om medisinering av pasienter.

Dette er noen av funnene:

  • Feil i medisinlistene er et vanlig problem som fører til dårlig oversikt.
  • Pasienter blir ofte stående på medisiner uten at effekten av medisinene blir vurdert.
  • Bedre journalsystemer vurderes som det viktigste for at pasienter ikke skal bli feil- eller overmedisinert.

I grafikken under kan du se nærmere hvordan de helseansatte har svart på tre av påstandene.

Sitatene viser hva et utvalg av de spurte har svart på spørsmål om hva de synes er mest problematisk med medisineringen:

Det finnes ikke ett eneste journalsystem som brukes på norske sykehjem som fyller kravene.

Sykehjemslege

Elendige journalsystemer uten noen form for beslutningsstøtte.

Sykehjemslege

Det er ingen felles journalsystem. Vi må derfor ringe rundt for å opprette en riktig medisinliste hos oss.

Sykepleier

Pasienter blir stående på medisiner med marginal effekt.

Sykehjemslege


Avdekket svikt

Ifølge Legeforeningen har journalsystemene vært et problem på sykehjemmene i mange år.

Allerede i 2009 ble det avdekket store svakheter ved systemene, da Statens helsetilsyn gjorde et landsomfattende tilsyn med norske sykehjem.

Ti år senere sier Fosse at journalsystemene fortsatt har så store mangler at de ut går ut over pasientsikkerheten.

– Dette har blitt meldt inn til myndighetene gjentatte ganger de siste ti årene. Vi opplever ikke at det blir tatt på alvor i noen instanser, sier Fosse.

I Bergen kommune ble det for få år siden utviklet et helt nytt system som ble tatt i bruk på alle kommunale og private sykehjem. Bakgrunnen var sterk misnøye med det gamle systemet blant sykehjemslegene.


Lager ny journalløsning


Det er direktoratet for e-helse som har ansvaret for utvikling og samordning av datasystemene i den norske helsetjenesten.

Strategidirektør Karl Vestli sier at direktoratet er godt kjent med utfordringene.

– Vi har tett kontakt med kommunene som melder inn sin frustrasjon til oss, og jobber nå med å utvikle en ny og felles journalløsning, sier Vestli.

Den nye løsningen skal etter planen tas i bruk over hele landet i 2024.

Målet er at den skal brukes av alle aktører i den kommunale helsetjenesten, inkludert fastlegen.

Fra før er både elektronisk pasientjournal og e-resept innført i kommunene.

– Frem til da må sykehjemmene utfordre sine journalleverandører til å tilpasse seg de nasjonale løsningene som finnes. Disse vil også bli utviklet videre frem til vi har et nytt journalsystem på plass, sier Vestli.

Karl Vestli

NY LØSNING: Strategidirektør Karl Vestli i Direktoratet for E-helse sier det jobbes med en ny journalløsning som skal inn i den kommunale helsetjenesten.

Foto: Camilla Smaadal / Direktoratet for e-helse

Ta kontakt!

Har du ei oppleving eller sak du ønskjer å fortelje om? Send meg gjerne ein e-post!
 

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende og kritiske journalistikken i Norge.