Sveio kommune frarådar russefestar

Sveio kommune oppfordrar alle som er russ til å avstå frå aktivitetar som russefestar og «rulling». «Omsynet til personar i risikosonen må vega tyngst i slike særs spesielle tider som me er inne i no», skriv kommunen på nettstaden.

Russefeiring
Foto: NRK