Hopp til innhold

– Vi hadde et sterkt håp om at det skulle gå bra med henne

Hilde Silden Johannessen (19) mistet livet mens hun var tvangsinnlagt, og foreldrene trodde hun var trygg. De vil vite hva som skjedde da datteren døde, men avdelingssjef Rune A. Kroken på Sandviken sykehus sier han ikke kan gi dem svar.

Hilde Silden Johannessen Rune Andreas Kroken

TAUSHETSPLIKT: Hilde Silden Johannessen tilbrakte de åtte siste månedene av livet sitt på rommet i midten av mursteinsbygningen på avdeling for tidlig psykose på Sandviken sykehus. Avdelingssjef Rune A. Kroken vil ikke gi foreldrene detaljene om hva som skjedde der.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Rune A. Kroken er avdelingssjef og overlege på avdelingen på Sandviken sykehus, der Hilde Silden Johannessen tilbrakte de åtte siste månedene av livet sitt. 18. august i fjor døde hun.

Kroken og kollegaene kritiseres ikke av fylkeslegen etter dødsfallet, men overlegen legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig sak å håndtere for sykehuset.

– Vi ønsker ikke å underslå at dette dødsfallet har gjort sterkt inntrykk på alle involverte, spesielt siden man hadde jobbet med pasienten over lang tid og hadde et sterkt håp om at det skulle gå bra med henne, sier han.

– Føler de prøver å skjule noe

Foreldrene til Hilde stiller spørsmål ved hvorfor datteren ikke fikk kontinuerlig observasjon etter det første kvelningsforsøket 18. august. De mener også det er rart at det tok så mye som åtte minutter fra Hilde ble funnet livløs etter det andre kvelningsforsøket, til ambulanse ble tilkalt.

Hilde Silden Johannessen og Dessie

DØDE 19 ÅR GAMMEL: Etter lang tids psykisk sykdom døde Hilde Silden Johannessen 18. august i fjor.

Foto: Privat

– Vi mener ikke at de ikke har gitt henne hjelp etter hun ble funnet, men tidspunktene i rapportene gjør at vi lurer på om det faktisk er rett at hun ble sett til etter 15 minutter. Enten gikk det lenger tid før hun fikk tilsyn, eller så gikk det uforholdsmessig lang tid før de ringte ambulansen. Når vi får så lite informasjon som vi gjør, og det er sprik i tidspunktene fra rapport til rapport, føler vi at de tåkelegger, at de har noe å skjule, sier Hildes mor, Randi.

Foreldrene roser Sandviken for å trekke dem mer inn i behandlingen enn andre psykiatriske institusjoner Hilde var i kontakt med.

– Vi begynte å forstå mer av hva hun hadde slitt med. Men det er mye vi ikke vet. Vi har blitt møtt av taushetsplikten, og har ikke fått utført foreldrerollen på en god måte når vi ikke har ikke visst hva vi skulle passe på. Det har gjort oss forferdelig redde og usikre, sier Randi.

Ønsket ikke at foreldrene skulle få detaljene

De er frustrerte over ikke å få ut all dokumentasjon om Hildes siste tid på Sandviken, og mener den kunne bidratt til å gi dem ro. I stedet lurer de på om spriket mellom tidspunktene i de ulike rapportene indikerer at noe ble gjort feil den dagen Hilde døde.

Endringene som ble gjort etter det første kvelningsforsøket var i tråd med behandlingsplanen.

Avdelingssjef Rune A. Kroken ved Sandviken sykehus

Hildes sak har vært oppe til behandling i Klinisk etikkomité i Helse Bergen, og avdelingssjef Rune A. Kroken viser til at Hilde selv ikke ønsket at detaljer fra hennes tid på avdelingen skulle bli kjent for foreldrene.

Dermed konkluderer sykehuset med at de ikke kan kommentere saken dyptgående uten å krenke pasientens integritet, selv om en del detaljer har blitt kjent for foreldrene gjennom innsynet i fylkeslegens tilsynssak.

– Vi har anledning til å utlevere journalmateriale, men i denne spesielle saken har vi rådført oss med Klinisk etikkomité og kommet til at det finnes særskilte grunner til at vi ikke kan utlevere alle opplysninger til foreldrene og svare på alle deres spørsmål, sier Kroken.

Han legger til at sykehuset nå er ferdig med å gjennomgå Hildes miljørapport, og at de delene av den som ikke rammes av taushetsplikten snart vil overleveres foreldrene.

– Vi er rimelig sikre på tidspunktet

Overlegen viser til at tiltakene de gjorde 18. august i fjor var i tråd med Hildes langsiktige behandlingsplan.

– Når hun en time i forveien gjorde uvanlig mye motstand da personalet klippet opp tøyremsene, hvordan kunne hun få være alene på rommet med gjenstander som kunne brukes til kvelning?

Hilde Silden Johannessen Rune Andreas Kroken

FULGTE PLANEN: – Vi har kommet til at det er ikke så mange ting vi kunne gjort veldig annerledes, sier Rune A. Kroken, avdelingssjef på Sandviken sykehus.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det jeg kan si, er at de endringer som ble gjort etter dette kvelningsforsøket, var i tråd med den behandlingsplanen som var utarbeidet i avdelingen.

– Men tyder ikke det at hun kvelte seg på nytt og døde på at hun på det tidspunktet ikke var klar for denne behandlingen?

– Vi har gjennomgått våre tiltak i forhold til denne pasienten veldig nøye, og vi har kommet til at det er ikke så mange ting vi kunne gjort veldig annerledes.

– Hva var årsaken til at det gikk åtte minutter før ambulanse ble tilkalt, når Hilde ble funnet livløs?

– Det som du har fortalt meg, som jeg ikke har hatt kjennskap til før nå, er dette med loggen fra AMK. Foreløpig har vi ikke kunnet gå inn og undersøke nøyere dette tidsforløpet. Når pasienten ble funnet livløs, satte vi i gang umiddelbar gjenoppliving, tilkalte forvakten, som tok over ansvar for gjenoppliving og hadde med seg hjertestarter. Parallellt med dette varslet vi og ba om hjelp via AMK.

– Er det normalt at det går åtte minutter før ambulanse tilkalles?

– Heldigvis er dette ganske sjeldne hendelser hos oss. Det vi etter å ha gått igjennom denne saken er ganske sikre på, er at det ikke ville ha endret noe på utfallet dersom man for eksempel hadde varslet etter fem minutter.

Vi er rimelig sikre på det tidspunktet. Det er bekreftet av flere av dem som var i situasjonen.

Avdelingssjef Rune A. Kroken ved Sandviken sykehus

– Det står i deres rapporter om hendelsen at Hilde ble funnet livløs klokken 18.21. Er dere helt sikre på det tidspunktet?

– Vi er rimelig sikre på det tidspunktet. Det er bekreftet av flere av dem som var i situasjonen.

– Hva kunne dere gjort for å forhindre dette dødsfallet?

– Når slike ting skjer, er det som jeg sa noe som går sterkt inn på oss. Og det er klart vi må gjøre alt vi kan for å unngå at det skjer i fremtiden. Selv om vi ikke har funnet konkrete ting som vi kunne gjort annerledes i denne saken, så er det klart at vi må streve for å øke vår kompetanse og bedre våre systemer, sier Kroken.

Fylkeslegen: – Hun fikk hjelp hele veien

Fylkeslegen har tidligere konkludert med at Sandviken ikke gjorde noe galt da de besluttet å gi Hilde tilsyn etter 15 minutter. Statens helsetilsyn ba nylig fylkeslegen vurdere å gjenoppta saken, etter at foreldrene kom med nye opplysninger fra AMK-loggen. Fredag kom svaret foreldrene ikke ville ha. Fylkeslegen mener spriket mellom tidspunktene ikke har betydning for utfallet av saken.

Helga Arianson

FINNER IKKE FEIL: Fylkeslege Helga Arianson mener Hilde fikk forsvarlig helsehjelp, og at hvem som sto for den er underordnet.

Foto: Jørgen Eide / NRK

– Vi har gjort en nøye vurdering blant flere leger her, og kommet til at vi ikke vil ta saken opp til ny vurdering. Det er selvsagt ikke bra at tidspunktene er forskjellige, men vi mener det viktige er at det er gitt kontinuerlig og forsvarlig helsehjelp hele veien. Da mener vi det er av underordnet betydning hvem som har gitt hjelpen, sier fylkeslege Helga Arianson.

I sin siste konklusjon i saken, roter også fylkeslegens administrasjon med tidspunktene. De skriver at ambulansen forlot sykehuset klokken 18.45. I AMK-loggen fremgår det at riktig tidspunkt er 19.02.

– Det er svært beklagelig at tidspunktet er feil, men det vesentlige er at det er gitt forsvarlig helsehjelp, sier Arianson.

Hun mener det er synd at foreldrene sitter med en følelse av at saken ikke blir nøye og riktig gjennomgått.

– Det er ikke rart at de har mange spørsmål og leter etter en forklaring på en slik alvorlig hendelse. Dette er en forferdelig situasjon å oppleve, og jeg tror ikke noen fullt ut kan forstå det uten å ha vært gjennom det selv, sier fylkeslegen.

Vurderer å ta saken til retten

Vedtaket fra fylkeslegen er endelig, og kan ikke påklages. Dermed må foreldrene ta eventuelt nye spørsmål opp med Sandviken sykehus, eller ta saken til rettsvesenet. Det vurderer de sterkt.

– Det vi ønsker at folk skal få øynene opp for, er at du faktisk kan dø selv om du er innlagt under tvang. Når Hilde var på Sandviken, senket vi skuldrene, og tenkte at hun var trygg. Men det var hun jo ikke, viser det seg, sier faren Vidar.