Hopp til innhold

SV: –Byrådet konkurranseutset sårbar brukar

SV kritiserer at Bergen byråd har lagt på anbod bu- og tenestetilbodet for ein 30-åring «med ROP-liding og svekka kognitivt funksjonsnivå». Byråd Ruth Grung (Ap) er samd, men seier mannen har så samansette behov at kommunen ikkje har eigna tilbod.